Trosa kommun har tidigare på sin hemsida haft förslag till Översiktsplan 2015 tillgänglig som pdf-dokument. Den sidan går inte längre att hitta på kommunens hemsida.

Därför kan ni nu istället ladda ner pdf-dokumentet här om ni fortfarande vill kunna ta del av dystopin Översiktsplan 2015.
All information om kommunens arbetsplan rörande ÖP 2015 har också försvunnit från hemsidan. 

Anna

http://www.trosa.se/globalassets/samhallsbyggnadskontoret/samhallsplanering/op-2015/oversiktsplan-2015—hela/hela_op15_tryck2_20150611_latt.pdf

Översiktsplan 2015 Trosa kommun 20150611
  

Advertisements