Digital paintings, drawings, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa paintings/Trosamåleri

Översiktsplan 2015 Trosa kommun 20150611 pdf

Trosa kommun har tidigare på sin hemsida haft förslag till Översiktsplan 2015 tillgänglig som pdf-dokument. Den sidan går inte längre att hitta på kommunens hemsida.

Därför kan ni nu istället ladda ner pdf-dokumentet här om ni fortfarande vill kunna ta del av dystopin Översiktsplan 2015.
All information om kommunens arbetsplan rörande ÖP 2015 har också försvunnit från hemsidan. 

Anna

http://www.trosa.se/globalassets/samhallsbyggnadskontoret/samhallsplanering/op-2015/oversiktsplan-2015—hela/hela_op15_tryck2_20150611_latt.pdf

Översiktsplan 2015 Trosa kommun 20150611
  

Advertisements

3 thoughts on “Översiktsplan 2015 Trosa kommun 20150611 pdf”

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.