What ever

En förskräcklig bild!

One of my Save Trosa nature friends has a new post about how our politicians thinks a big road that we don’t need is better than great nature that we really need to keep to survive in future generations.

Hållbar väg för Trosa

landskapet kring förbifarten, liggande

Illustrationen visar principiellt hur Trosa kommun planerar för Förbifart Trosa, eller Infart västra Trosa som kommunen kallar den för sedan hösten 2014. Många invånare är fortfarande omedvetna om planeringen av vägen och var den är tänkt att dras. Att den kommer att medföra bebyggelse och andra kraftiga störningar i Hunga strövområde och omgivande landskap. Därför behövs det visualisering och samtal kring projektet. Därför denna överdrivna bild! Från väg 218 (ungefär vid Bråtagatan i Trosa)  skall förbifarten dras. Över åkermarken. Tvärsöver Trosaåns dalgång och genom Hunga strövområde för att ansluta till Västerljungsvägen (i landskapet där Tureholms slott ligger).

Förbifarten leder till bebyggelse i Hunga strövområde
Längs nya vägar hamnar bebyggelse. Även om kommunen inte klartext har sagt det så är det den bakomliggande tanken, det har markägaren tydligt deklarerat att så är tanken. Det värdefulla natur- och rekreationsområdet mellan Trosa och Vagnhärad kommer att brytas av med den nya vägen.

Ny vägar alstrar…

View original post 384 more words

2 thoughts on “En förskräcklig bild!”

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.