Digital paintings, drawings, Trosa förbifart/Infart Västra

Avbryt projekt Trosa förbifart – synpunkter till Trafikverket

Här kan läsa de synpunkter jag lämnade till Trafikverket om Trosa förbifart/Infart Västra Trosa.

SYNPUNKTER PÅ TROSA FÖRBIFART TRAFIKVERKET 20151105

Vill ni hitta fler inlägg, synpunkter och länkar rörande Trosa förbifart/Infart Västra Trosa kan ni besöka facebooksidan Utveckla Trosa utan förbifart.

I’ve once again tried to tell the people, who have the power to stop the destroying of Trosa nature, to stop the roadbuilding project.

On the facebookpage Utveckla Trosa utan förbifart (develop Trosa whitout a big new road) you can read more about this stupid project. It´s all in Swedish though 🙂

Anna

Don´t dig up Trosa's future. Save Trosa nature!
Don´t dig up Trosa’s future. Save Trosa nature!

7 thoughts on “Avbryt projekt Trosa förbifart – synpunkter till Trafikverket”

  1. Väldigt bra inlägg, även bildmässigt. Instämmer helt med dina åsikter om Infart Västra Trosa. Vi drog också vårt strå till stacken och gav synpunkter till Trafikverket. Hoppas dessa inlägg kan få politikerna att omvärdera projektet. Tror att det behövs ännu mer information till allmänheten om Infart Västra Trosas konsekvenser och lyfta upp frågan innan det är för sent.

    Liked by 1 person

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.