Läs en julkalender i december!

Hey!
On this page you will be able to read an Advent calendar in December.

The narrative text hear some illustrations that appear after the text some days.

The story is suitable for both young and adult children, so the whole family can have the joy of following the characters’ hardships to Christmas.

I wish you much happiness and a happy Christmas.

Du finns - en decembersaga i kalenderform

Hej!
På den här sidan kommer ni kunna läsa en julkalender under december månad.

Till den berättande texten hör några illustrationer, som dyker upp efter texten somliga dagar.

Historien passar både unga och vuxna barn, så hela familjen kan ha glädje av att följa karaktärernas vedermödor fram till jul.

Jag önskar er mycket glädje och en god jul.

Anna Bohlin

20121118-140357.jpg

View original post

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s