Ni som är intresserade av att följa förbifarts-frågan har det inte lätt, trots att dagens digitala teknik borde göra det lätt.

Trosa kommun har 2015-10-23 antagit granskningsutlåtande, baserat på inkomna synpunkter på förslag till Översiktsplan 2015.

Fem veckor senare 2015-11-30 skickar man per brev ut granskningsutlåtandet till de som inkommit med synpunkter.

Den försändelsen landar hos mottagarna tidigast 2015-12-01.

Kommunfullmäktigemötet som har Översiktsplan 2015 på dagordningen sammanträder 2015-12-02, alltså EN dag senare.

Att under ett dygn försöka skapa opinion och väcka uppmärksamhet och eventuellt lyckas påverka beslutande politiker kring det faktum att Trosa kommun antar en Översiktsplan, som kommer att ÖKA kommunens utsläpp kraftigt, är inte lätt för att inte säga omöjligt.

Detta sker alltså i samma stund som världen möts i Paris för att finna vägar till att MINSKA utsläppen.

Trosa har ett epitet som ”världens ände” och just idag är det epitetet inget att vara det minsta stolt över. Vi kommer idag genom våra politiker att anta en utveckling, som kanske faktiskt just innebär ”världens ände” i framtiden.

I pdf-filen, som finns i detta inlägg, kan ni läsa om hur kommunen bemöter de synpunkter som inkommit.

TROSA KOMMUN GRANSKNINGSUTLÅTANDE 20151023

I den andra pdf-filen kan ni läsa det slutliga förslaget till Översiktsplan.
Försöker ni finna dessa dokument på kommunens hemsida lär ni få leta länge, alternativt efterfråga dem hos diariet.

Översiktsplan 2015-10-23 Protokollsutdrag och protokollsanteckning

Anna

For love of Trosabygden
For love of Trosabygden
Advertisements