Today December 9 it is Anna Day. Here’s some information about the importance of that Day back in the really old days 🙂
Anna

In peasant society was initiated some important Christmas preparations this day: ale tested, lutefisk were soaked and it was time to deal with jultvätten and Christmas baking and begin to reshape Christmas lights.

Making candles
Christmas candle-making starts with the advantage of Anna Day.
Today Anna has name day, and this day was celebrated as a holiday until 1571 to honor Jesus grandmother also named Anna.

Ale
In peasant society was an important day for various Christmas preparations. For example ale making have come so far that it went to taste some beer, and wanted to be on the safe side, would gladly have put a piece of iron in the bath as protection against goblins. Because of beer’s importance spoke sometimes of the day as “Anna with pitcher” or “Anna the gaudy, she comes with a pitcher.”

Stockfish, Christmas laundry, Christmas baking, and candle making
It was also time to review other Christmas preparations: including stockfish would be soaked and it was time to start with laundry and baking as well as making candles for the upcoming holiday season.

Annadagen

I allmogesamhället inleddes några viktiga julförberedelser denna dag: julölet provades, lutfisken lades i blöt och det var dags att ta itu med jultvätten och julbaket och börja stöpa julljusen.

ljusstöpning
Julens ljusstöpning inleds med fördel på Annadagen.
I dag har Anna namnsdag, och denna dag firades som helgdag fram till år 1571 för att ära Jesus mormor som också hette Anna.

Julölet
I bondesamhället var detta en viktig hålldag för olika julförberedelser. Till exempel skulle ölbryggningen ha kommit så pass långt att det gick att provsmaka lite öl, och ville man vara på den säkra sidan skulle man gärna ha lagt ett järnstycke i karet som skydd mot troll. På grund av ölets betydelse talade man ibland om dagen som ”Anna med kanna”, eller ”Anna den granna, hon kommer med kanna”.

Lutfisk, jultvätt, julbak och ljusstöpning
Det var även dags att se över andra julbestyr: bland annat skulle lutfisken läggas i blöt och det var dags för att börja med jultvätt och bakning samt att stöpa ljus till den stundande julhelgen.

Source:
Annadagen – Institutet för språk och folkminnen
http://www.sprakochfolkminnen.se/folkminnen/handelser-i-almanackan/kalender/i-almanackan/handelser-i-almanackan/2014-11-24-annadagen.html
  
Starry night (monotypi)

Advertisements