World peace dove? 
I’ve seen it twice on different occasions. A white dove among our gray urban pigeons.

I want to see it as a good sign for the year ahead of us. May the New Year turn bad news into good news. May the new year make the sick healthy, sad happy, wicked kind and so on.

  

Jag har sett den två gånger vid olika tillfällen. En vit duva bland våra grå stadsduvor.


Jag vill se den som ett gott tecken för det år vi har framför oss. Må det nya året omvandla tråkiga nyheter till goda nyheter. Må det nya året göra sjuka friska, ledsna glada, elaka snälla o s v.

Anna

Advertisements