Digital paintings, drawings, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place

Trafikverket samrådsredogörelse 20151207

Jag lämnade in synpunkter till Trafikverket och påpekade där att Trosa förbifart/infart Västra inverkar alltför mycket på höga naturvärden och inte kan redovisa några som helst fördelar med att utradera natur för all framtid till förmån för en väg, som innebär ÖKADE utsläpp i kommunen. Som ni säkert har hört har övriga världen bestämt sig för att MINSKA utsläppen för att rädda planeten, den enda vi har att bo på. I Trosa gör politikerna tvärtom som om klimatfrågan inte ens finns.

Om ni inte har läst mina synpunkter kan ni göra det här om ni vill:

Avbryt projekt Trosa förbifart – synpunkter till Trafikverket | Annas Art – FärgaregårdsAnna https://fargaregardsanna.wordpress.com/2015/11/07/avbryt-projekt-trosa-forbifart-synpunkter-till-trafikverket/

Trafikverket har sammanställt synpunkterna som inkommit. Vill ni läsa alla inkomna synpunkter får ni begära ut de handlingarna av Trafikverket. De är offentliga och ni har rätt att ta del av dem.

Trafikverket har inte meddelat de som inkommit med synpunkter att de svarat på dem. Det fick man ta reda på själv genom tidningsnotis eller genom att gå in på Trafikverkets hemsida och trassla sig fram till deras förbifartssida och vidare till samlade dokument. Där hittade jag till slut denna:

http://www.trafikverket.se/contentassets/3ff6746485d64a219baf72fb2171299d/151207_samradsredogorelse_trosa.pdf

Trafikverket kör med samma teknik som Trosa kommun. Kritik, som är för obekväm att svara på hävdar man tillhör Trosa kommuns område och ansvar att behandla. Synpunkter från enskilda personer besvarar man knappt alls utan klumpar ihop till en sammanfattning utan att direkt bemöta synpunkterna.

Övriga synpunkter bemöter man endast med att “det har funnits gott om tillfällen att i ett tidigare skede lämna synpunkter” och indikerar därmed att tåget nog har gått och att man skulle ha tänkt på att säga sitt tidigare, som om de hade lyssnat mer då.

Hela bemötandet från Trafikverket ger intryck av att man redan har bestämt sig. Hur sakliga och giltiga argumenten emot en förbifart skulle vara, så har de som vill utveckla kommunen utan förbifart och de som vill rädda Trosas natur och attraktionsvärde ingen chans att påverka myndigheterna som är inblandade i processen, d v s Trosa kommun och Trafikverket. Den demokratiska processen är helt enkelt bara vackra ord i teorin. I praktiken pågår inget som helst samråd, som skulle kunna mynna ut i något mycket bättre om samtliga berörda fick lika stort inflytande i frågan.

Trosa betalar hellre projekteringskostnader, gissningsvis motsvarande de belopp man annonserat att man tänker spara in på skolan under kommande budgetperiod. Hur detta är försvarbart eller hållbart för en framtida utveckling av kommunen övergår mitt förstånd. Borde vi inte satsa på barnen i stället för på asfalten?

Trafikverkets svar på inkomna synpunkter ger också ett intryck av att det är några stycken personer som inkommit med synpunkter när det i själva verket är flera hundra eftersom dessa personer ställt sig bakom de uttalanden som föreningar och nätverk har ingivit där de uttryckt skepsis mot projektet. Räknas inte alla de personerna?

Trosa kommun var förr en kommun som gick sin egen väg och gärna var först med att pröva nya ideer. Nu ligger vi istället allra sist i utvecklingen mot ett mer klimatsmart samhälle. När andra kommuner skanderar fossilfria målsättningar bygger Trosa kommun nya BILvägar, som kommer uppmuntra till allt annat än en fossilfri utveckling. Denna utveckling har sorgligt nog samtliga kommunens partier beslutat om. Invånare som vill se en hållbar utveckling och önskar att kommunen deltar i det livsviktiga planetskötandet har alltså inget parti att rösta på!

Dessvärre har vi heller ingen granskande media, som belyser detta demokratiunderskott i kommunen.

Om ni också vill rädda Trosas natur och attraktionsvärde får ni gärna höja er röst.
Ett sätt att stödja frågan är att besöka fb-sidan Utveckla Trosa utan förbifart och följa den.

Har ni kontakt med kommunens politiker får ni gärna försöka påverka dem och se till att de vaknar upp och förstår att vi skriver 2016 och inte 1816 längre.
Vi behöver vår natur, inte mer asfalt. Vi behöver vår naturliga tystnad, inte mer buller. Vi behöver mer frisk luft, inte mer avgasluft.

Anna

  

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.