Do you put out the fire with gasoline?

Släcker du eld med bensin?

Myndigheten Trafikanalys har nyss släppt sin årliga trafikrapport kring bilstatistik. Min kommun Trosa visar som vanligt upp en generande topplacering. Trosa ligger tvåa i länet när det gäller antal bilar per 1000 invånare och dessutom långt över rikssnittet.
http://www.trafa.se/vagtrafik/fordon/

Agency Traffic Analysis has just released its annual traffic report on automotive statistics. My municipality Trosa show, as usual, up an embarrassing top ranking. Trosa is second in the county in terms of number of cars per 1,000 inhabitants, and moreover far above the national average.

Vad kommunpolitikerna svarar?

What do our politicians say about this?

Till vår lokala nyhetstidning Södermanlands nyheter (låst artikel för allmänheten, endast till för pluskunder) presenterar de en ultimat lösning.
– Vi bygger en stor ny väg (Trosa förbifart) över skyddsvärd natur.
Okej, riktigt så sade inte politikern, men andemeningen var att fler vägar råder bot på ökat antal bilar i kommunen!

We are building a major new road (Trosa bypass) in the nature of protection. Okay, the politician didn’t put it quite like that, but the spirit was that more roads should remedy the increased number of cars in the municipality!

En annan kommun, Växjö, verkar ha ett rimligare svar på hur man kan minska antal bilar och biltrafik. Läs gärna mer i deras transportplan. Det räcker med att läsa några få inledande sidor för att se att Trosa kommun är ljusår ifrån nutida trafiktänkande.

http://www.vaxjo.se/-/Invanare/Trafik–samhallsplaner/Trafik-och-kommunikationer/Transportstrategi-TSHV/

http://www.vaxjo.se/upload/www.vaxjo.se/Tekniska%20f%C3%B6rvaltningen/Gator_trafik/Transportplan_Vaxjo_kommun_webb.pdf

Another municipality, Vaxjo, seems to have a reasonable answer to how to reduce the number of cars and car traffic. Please read more in their transport plan. It is enough to read a few introductory pages to see the Trosa is light years away from modern traffic thinking.

Om ni har missat mina tidigare inlägg i frågan om att rädda Trosa kommuns natur kan ni clicka på kategorin Trosa förbifart/Infart Västra och läsa tidigare inlägg i frågan där.

If you have missed my previous posts on the subject of saving Trosa nature, you can click the category Trosa förbifart/Infart Västra and read the previous posts there. They’re both Swedish and English text in some of them.

Trosa förbifart/Infart Västra – Annas Art – FärgaregårdsAnna https://fargaregardsanna.wordpress.com/

Jag visar ofta stolt upp fina idylliska bilder på Trosa här på bloggen. Tyvärr kan jag inte känna alls samma stolthet över våra politikers sätt att ständigt hota Trosas natur och inte bidra ett dugg till den omställning vi borde ha börjat med för länge sedan om vi ska klara att vända klimatförändringarna åt rätt håll. Jag hade gärna velat berätta att Trosa har samma fina transportplan som Växjö, men vi bygger istället fler vägar och uppmuntrar till ökat bilåkande i den Översikstplan som samtliga politiker antog 2015. Ja, ni ser rätt 2015 antog politikerna en Översiktsplan som kommer att ÖKA utsläppen.

I often proudly show idyllic pictures of Trosa on my blog. Unfortunately I can not feel anything like the same pride in the way our politicians constantly threaten Trosa nature and does not contribute one iota to the conversion, we should have started a long time ago if we are going to reverse climate change in the right direction. I would have liked to tell that Trosa has the same excellent transport plan as Vaxjo, but instead we build more roads and encourage greater car use in the Comprehensive plan that all politicians adopted in 2015. Yes, you read right, politicians in 2015 adopted a Comprehensive Plan that will increase emissions.

Anna
 Put out the Trosa bypass, it is unhealthy

 For love of Trosa nature ❤️ 

Advertisements

8 comments on “Do you put out the fire with gasoline?

    • Thank you very much. Yes it is important and we don’t have time to stand on one feet and thinking of next step anymore. We need to change now!

      Like

  1. Pingback: The postcard town Trosa Sweden – Annas Art – FärgaregårdsAnna

  2. Pingback: Vykortstaden Trosa – Annas Art – FärgaregårdsAnna

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.