…do not belong to one of the better ideas mankind has invented. At least not in the artistic sense, for example. Trying to tie the creative soul diminishes us immensely as people. It will always stand up and prove that the little people who are trying to bind does not have enough power to do that,

Att begränsa människan…

…tillhör inte en av de bättre ideerna mänskligheten har hittat på. Åtminstone inte i den konstnärliga meningen till exempel. Att försöka binda fast den skapande själen förminskar oss oerhört som människor. Den kommer alltid att resa sig upp och bevisa att de små människorna, som försöker binda fast inte har tillräckligt med kraft att göra det,
Den här bilden får fortsätta reaktionen, som tog sin början i Free Falkholts Övermålning, se tidigare inlägg nedan.Anna

20140127-183649.jpg

Advertisements