På fb-sidan Utveckla Trosa utan förbifart kan du läsa följande:

“Vi samlar fortfarande underskrifter för att ge Trosa kommun stöd att avbryta planeringen av Trosa förbifart. Det vore helt fel att låta Trafikverket dra en förbifart vid småskaliga Trosa! Nu när Ostlänken kommer, och det redan byggs på så många platser i kommunen, så behöver vi spara våra större grönområden. Hunga strövområde och Trosaåns dalgång. Behöver du blankett för att underteckna? Skriv ett meddelande så ordnar vi blankett till dig! Såväl kommuninvånare som besökare kan underteckna. Ung som gammal.”

In a quick and not quite so bright translation of (sorry for that) the fb page post says:

We are still collecting signatures to give Trosa support to cancel the planning of “Trosa big road through nature”. It would be quite wrong to let Trafikverket build a big road in the small town Trosa! Now that the East Link railroad will be built, and we already have built new houses in so many places in the municipality, we need to save our nature. Hunga hiking area and Trosa river valley need to be saved.
Need form to sign? Write a message and we will arrange form to you!
Both local residents and visitors can sign. Young as old.

If you want to supporters the saving of Trosa nature, please visit their fb page if you’re on fb. I’m not, but I give support this way.

I want my little green space in my corner of the world to stay green. You know I love trees, so…

Anna

Advertisements