For english text, look below Swedish text

Hos Artportalen kan du hjälpa naturen att finnas till. Det kan låta konstigt, men för att övertyga myndigheter om att naturen existerar och i allra högsta grad är skyddsvärd behövs alltid nya inrapporterade observationer, som tydligt kan påvisa att naturen fortfarande finns nära oss och behöver finnas kvar även i framtiden.

Du kan hjälpa till med detta. Det behöver inte vara sällsynta arter eller arter från ett speciellt område. Alla observationer räknas som viktiga och hjälper till att ge en total bild av naturens liv i olika delar av Sverige.

Gå in på Artportalens sida och sök ett område eller arter du är intresserad av att veta mer om. Då kan du se vad andra har rapporterat in och lära dig mer om hur du ska gå till väga. Du behöver inte ha foton på dina fynd, men det är väldigt roligt att titta på dagens fynd i galleriet, så ladda gärna upp bilder om du har fotograferade fynd.


I Trosatrakten behöver vi till exempel rapportera in alla havsörnar vi ser, bland annat för att försöka rädda den stadsnära natur vi fortfarande har kvar. Vi behöver kunna visa för myndigheter, vars uppgift är att skydda naturen, att naturen faktiskt är värd att skydda från storslagna exploateringsprojekt som kommunens politiker blivit itutade från kommersiella markägare att de behövs och att naturen inte behövs.


Havsörnen har visat sig kunna rädda naturen i flera miljömål. Har du andra rödlistade och fridlysta arter att rapportera hjälper naturligtvis även sådana fynd till att försöka skydda naturen. Ta för vana att hålla ögonen öppna och kameran i högsta beredskap. Du kommer upptäcka en spännande värld att rapportera ifrån.

Om du inte vet vad du funnit för arter kan du ändå rapportera in ditt fynd och hoppas på att någon annan känner igen ditt fynd och kan lösa gåtan.


https://www.artportalen.se/Image/1727328
Vi har en främmande fågel som fortfarande är anonym för oss. Du kan läsa mer här:

https://fargaregardsanna.wordpress.com/2017/01/23/strange-bird-frammande-fagel/

At Artportalen (Swedish species website) you can study what people in Sweden see in nature everyday. Everyone can report their findings at this site. The site is often used in environmental cases where people have to prove there is nature to be saved from exploiting projects that will destroy nature or cause to big damage.

In the gallery you can watch many photos of findings all over Sweden. In my area it can look like this:

I find it unbelievable that our authorities still don’t get the seriousness about our climate changes and that we must start now to follow the Paris agreement. We still have to prove that nature exists! Can you believe that? I think it must be the other way around from now on. The people that wants to destroy nature by exploitation should be obligated to prove that nature doesn’t exist at all before they can go ahead with their projects.

Anna

Advertisements