Nature miracles, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place

Låt örnen flyga – Where eagles fly part 2

De boende på Käftuddsvägen som sände in en skrivelse till Länsstyrelsen och där krävde att en miljökonsekvensbeskrivning bör ske för projekt förbifart Trosa/Infart Västra Trosa, som numera hänger tätt ihop med stora expansionsplaner för Tureholmshalvön.

Länsstyrelsen ville inte göra någon miljökonsekvensbeskrivning utan tyckte att deras gamla beslut från 2012 (före Parisavtalet 2015) fortfarande var tillämpligt.

Gruppen har sänt in en överklagan av beslutet till Förvaltningsrätten och ni kan läsa hela överklagandet här (exkl.bilagor). 170404 170308 Förvaltningsrätten i Linköping överklagande av beslut.

Har ni frågor om gruppens försök att påverka projektet förbifart/expansion av Tureholmshalvön eller vill veta hur även ni kan agera för att rädda Trosas värdefulla natur åt allmänheten kan ni mejla anna@fargaregarden.se

The citizens in an area, that Trosa politicians and the biggest landowner wants to exploit instead of keeping as grand nature has filed an appeal. In Swedish you can read it here, or try to translate it if you can. 170404 170308 Förvaltningsrätten i Linköping överklagande av beslut

We are trying to save Trosa nature in every way we can. Trosa does not fulfill Paris agreement and it´s embarrassing.

Let the eagles fly! They live in this area and we will very much like to live there in the future too.

Anna

Sea Eagle at Käftudden Trosa
 

9 thoughts on “Låt örnen flyga – Where eagles fly part 2”

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.