Digital paintings, Reblogs, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place

Save Trosa nature on fb – frågor om förbifarten på fb


English text after the Swedish

Min post Klimatsmart utveckling i Trosa? har spritt sig till fb. Där kan ni läsa frågor och kommentarer kring projekt förbifart Trosa och exploateringen av Tureholmshalvön. Besök gärna sidorna om ni har möjlighet. Där kan ni få svar på era frågor om ni har några sådana kring detta ämne. Ni kan även ställa frågor här i kommentar-fältet om ni vill.

Mötesplats 0156

Forum 0156 (sluten grupp)

För er som inte har fb (mig själv inräknad) kommer här ett utdrag ur det inlägget

Vad tycker du om Förbifarten? Vet du vad den får för konsekvenser? Jo,
1. Tureholmshalvön massbebyggs, skyddsvärd natur försvinner.
2. Bilåkandet ökar pga att bebyggelse sker långt från tätorterna Trosa och Vagnhärad.
3. och där det inte finns kollektivtrafik.
4. Hastigheten på Ådavägen kommer att höjas till 100 km/tim med fler olyckor som följd.
Är detta ett klokt beslut av Trosas politiker?
Skriv NEJ om du inte vill att Förbifarten byggs. Och besök Annas blogg för mer info
https://fargaregardsanna.wordpress.com/2017/05/14/klimatsmart-utveckling-i-trosa-climate-smart-development-in-trosa/

My post Climate-smart development in Trosa? has spread to fb. At:

Mötesplats 0156 and

Forum 0156 (not an open group)

You can read more and ask qustions if you have such about the Save Trosa nature issue. If you don’t have fb, you can ask your questions here in the comments.

For those of you, including myself, that isn’t on fb, this is what the post on fb says:

What do you think about a new big road in Trosa nature? Do you know the consequences? Well,
1. Tureholm peninsula grand nature will be vanished by massbuilding.
2. Car traffic is increasing due to the fact that settlements are far from the towns of Trosa and Vagnhärad.
3. and where there is no public transport.
4. The speed at Ådavägen will be increased to 100 km / h with more accidents as a result.
Is this a wise decision by Trosa’s politicians?


Write NO if you do not want a new big road to be built. And visit Anna’s blog for more info
https://fargaregardsanna.wordpress.com/2017/05/14/klimatsmart-utveckling-i-trosa-climate-smart-development-in-trosa/

Anna


5 thoughts on “Save Trosa nature on fb – frågor om förbifarten på fb”

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.