Challenges, Digital paintings, drawings

The battle

Who wins this match in your head?


The question mark or the exclamation mark? 

It’s important to ask questions in your head constantly but is it always important to find answers to those questions?

I’m not sure. I think the most important is to ask questions all the time and find answers sometimes if they’re wise answers.

Questions doesn’t always need answers, but answers always need questioning, I think.

Vem vinner matchen i ditt huvud? Frågetecknet eller utropstecknet?

Det är viktigt att alltid ställa frågor i huvudet, men är det lika viktigt att finna svar på alla frågor?

Jag tror inte det. Det viktigaste är att aldrig sluta ställa frågor och förhoppningsvis får några av frågorna kanske visa svar.

Frågor behöver inte alltid svar, men svar behöver alltid ifrågasättas tror jag.

Anna

Advertisement

5 thoughts on “The battle”

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.