Digital paintings, drawings, Trosa förbifart/Infart Västra, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

Sagan om en onödig väg – The tale of an unnecessary road Del/Part 1


For English look below the Swedish text

Del 1

Det var en gång en liten underbar plats på jorden där naturen omringade en liten stad med åretruntboende, sommarboende och en hel massa turister den varmare årstiden. I stort sett samtliga av dessa sökte sig till den lilla staden just för sitt natursköna läge och avsaknaden av storstadsbuller. De kunde ta sin morgonkopp kaffe på verandan i fågelsång och vindens sus från vattnet eller skogen. Hämta frisk luft alldeles utanför dörren var som helst i den lilla staden. Ville de en bit längre ut i naturen var det gjort med en rask promenad på några minuter eller möjligen en cykeltur, kanske med en fikakorg på pakethållaren. För de som ville bada fanns den möjligheten både på cykel- och båtavstånd för alla. På vintern fanns det gott om skidspår rakt ut i naturens bullerfria storslagenhet. Bad och cykeltur byttes mot skidturer i skog och ut på de vintervilande ängarna.

Alla tyckte att de bodde på den bästa platsen på jorden. De hade nära till allt och kunde lätt hitta arbete. Eftersom de bodde på den bästa platsen på jorden önskade de sig inget annat än att tillbringa den mesta tiden just på den platsen i naturens ro och stadens gemytliga miljö där det mesta i varuväg gick att skaffa för en liten slant i många små butiker. Allesammans bidrog till att staden fick ett gemensamt självförtroende som liten stad där man mötte hjälpsamma och uppfinningsrika människor. Uppfinningsrikedomen ledde ofta till att ännu fler fick arbete i den lilla staden.

Den lilla staden brydde sig egentligen inte så mycket om stora världen där utanför, men av någon anledning hittade stora världen den lilla staden och människor från alla möjliga håll kom och besökte den. Staden drog till sig konstnärer, författare, skådespelare, filmare, ja en hel epok rikskänd kulturelit satte den lilla staden på kartan ibland på fullt allvar och ibland satiriskt.

Här tror ni kanske att sagan slutar, men nej, den har knappt hunnit börja. Den börjar nu.

Part 1

It was once a small wonderful place on earth where nature surrounded a small town with year-round residents, summer residents and a whole bunch of tourists in the Summer season. All of them found their way to the small town just for its scenic location and the absence of urban noise. They could take their morning coffee on the veranda, listen to the birdsong and the sound of the wind from the water or forest. Get fresh air right ouside the doorstep anywhere in the small town. If they wanted to they could go a bit further, out in the countryside. Either they could take a brisk walk of a few minutes or maybe a bike ride, perhaps with a picnic basket on the carrier. For those who wanted to swim there were many possibilities , just a short bicycle ride or a boat trip would take you there. In winter, there were plenty of ski trails right out of nature’s noise-free magnificence. Swimming and biking were exchanged for skiing in the forest and on the winter dormant meadows.

Everyone thought they were living in the best place on earth. They were close to everything and could easily find work. Because they lived in the best place on earth they wanted to do nothing but spend most of their time there. In the many small shops in town you could find everything you needed and the people working there were very friendly and helpful. The creativity and inventiveness of the people often led to even more people found work in the small town.

The small town did not really care so much about the big world, but for some reason the big world found the small town and people from everywhere came to see it. The city attracted artists, writers, actors, film makers, indeed an epoch nationally famous cultural elite put the little town on the map sometimes seriously and sometimes satirical.

You think you might be at the fairytale ending, but no, it has barely started. It starts now.

Vill ni läsa hela sagan finner ni den här:

Svensk version fulltext

If you want to read the whole story you find it here:
English full version

Also check out
Warning of grand projects

Se även
Varning för storslagna projekt

4 thoughts on “Sagan om en onödig väg – The tale of an unnecessary road Del/Part 1”

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.