Digital paintings, drawings, Trosa förbifart/Infart Västra, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

Sagan om en onödig väg – The tale of an unnecessary road Del/part 2


Del 2

For English look below the Swedish text

En dag intresserar sig plötsligt tre små män för den lilla staden. Vi kan kalla dem Ville, Valle och Viktor utan att de för den skull har någon som helst koppling till de riktiga Ville, Valle och Viktor från 1970-talets barnprogram. De här tre figurerna är inte alls av samma typ.

Ville är lite velig och har inte modet att gå sin egen väg. Ville lyssnar på vad Valle säger och håller med av ren bekvämlighet för att inte göra sig obekväm inför varken Valle eller Viktor. Valle har nämligen tydligt gjort klart att det är han som bestämmer och alltid har rätt. Vad Valle inte riktigt har räknat ut är att Viktor har fått Valle att tro att Valle bestämmer. I själva verket bestämmer den listige Viktor, som alltid tar hem segern, kring allt som trion tar sig för.

Viktor är så listig att han håller sig lite bakom Ville och Valle. Viktor har inget egentligt intresse att hålla ihop med Ville och Valle annat än att hans egna storslagna planer vinner på att låta dem hänga på hans idéer. Viktor har bara en enda storslagen plan i livet. Att förvandla allt han kommer över till reda pengar. Mycket pengar ska det vara för att han ska känna sig riktigt nöjd. Han upptäckte tidigt i livet att allt gick att göra om till pengar. Han upptäckte också att inte alla andra hade kommit på det utan bara några få. Det gav honom stora möjligheter att genomföra sina storslagna förvandlingsplaner utan att så många förstod vad han höll på med. Ville och Valle var typexempel på figurer som inte begrep någonting av hans dolda planer. De trodde verkligen på hans fagra tal som lurade i Ville och Valle att de var hjärnorna bakom planerna de hade.

Part 2

One day, the little town suddenly interested three small men. We can call them Dunno, Yanno and Victor.

Dunno is a little indecisive and do not have the courage to go where the true heart and mind leads. Dunno always listen to what Yanno says and then agree, afraid of making Yanno and Victor angry.
Yanno made it clear that it is he who decides and he who is always right. What Yanno has not really figured out is that Victor has made Yanno believe that Yanno decides. In fact Victor is the one who decides everything and always is the winner.

Victor is smart. He always stays a little bit behind Dunno and Yanno. Victor has no real interest being friends with Dunno and Yanno, other than his own grand plans would not go through without their help. Victor has only one single grand plan of his life. To turn everything he comes across to cash. A lot of money will make him really satisfied. He discovered early in life that he liked turning everything to pure cash. He also discovered that not everyone else had thought of it, only a few. It gave him great opportunities to implement his grand development plans without many understanding what he was doing. Dunno and Yanno were typical examples of characters who did not understand anything of his hidden plans. They really believed in his fair speeches about how great his plans where even for othter people. Yanno and Dunno thought they were the brains behind the plans that Victor had for the little town.

Vill ni läsa hela sagan finner ni den här:

Svensk version fulltext

If you want to read the whole story you find it here:
English full version

Also check out
Warning of grand projects

Se även
Varning för storslagna projekt

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.