Digital paintings, drawings, Trosa förbifart/Infart Västra, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

Sagan om en onödig väg – The tale of an unnecessary road Del/part 6


Del 6

For English look below the Swedish text

Den här storslagna planen att ständigt göra staden större fungerade i många, många år för Ville och Valle, men de hade ett stort bekymmer.
Den storslagna planen gav inte guld och gröna skogar, som Viktor tutat i dem att planen skulle göra. I själva verket hade ju Viktor behållt både guldet och den gröna skogen alldeles för sig själv. Men det talade han tyst om inför Ville och Valle. Fast de skulle inte ens begripa det om han sade det rakt ut, så Viktor var inte det minsta orolig över att råka försäga sig heller.

Ville och Valle insåg en dag att de orsakat staden stor skuldsättning. Hur hade det gått till? Det kunde de inte begripa. De hade ju varit så duktiga med allt. Att bli större skulle ju innebära att ekonomin också blev större. Det blev den också, men på alldeles fel sida, nämligen skuldsidan. De stod där med en stor, stor nitlott i ett gigantiskt miljonlotteri och visste inte hur de skulle få tillbaka pengarna de hade förbrukat.

Part 6

This magnificent plan to continually make the city bigger worked for many years, but Dunno and Yanno had one major concern. The grand plan did not give gold and green forests, which Victor tricked them to believe. In fact, Victor had retained both the gold and the green forest all by himself. But he spoke quietly about that in front of Dunno and Yanno. They would not understand even if he told them, so he didn´t worry that much about that fact.

Dunno and Yanno realized one day that they caused the city great debt. How could that have happened? They could not understand that. They had been so good at everything. Becoming bigger would mean that the economy also became bigger. It became bigger, but on the wrong side, the debt side. They stood there with a big, big blank in a giant million lottery and did not know how to get the money back they had spent.

Vill ni läsa hela sagan finner ni den här:

Svensk version fulltext

If you want to read the whole story you find it here:

English full version

Also check out
Warning of grand projects

Se även
Varning för storslagna projekt

6 thoughts on “Sagan om en onödig väg – The tale of an unnecessary road Del/part 6”

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.