Digital paintings, drawings, Trosa förbifart/Infart Västra, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

Sagan om en onödig väg – The tale of an unnecessary road Del/part 8


Del 8

For English look below the Swedish text

Det förhöll sig nämligen så att Ville och Valle inte klarade att göra allt på egen hand. De rådde inte över allt själva i den lilla staden. De var tvungna att övertyga omvärlden om att projektet var en utmärkt plan. Viktor förstod att Ville och Valle kanske inte riktigt skulle klara av projektet helt på egen hand, så han hjälpte dem en aning på traven.
Viktor kände många utanför den lilla staden, som de skulle behöva ha hjälp av. Han såg till att de var med på noterna i den falsksång, Ville och Valle skulle skråla ut över staden i toner som för invånarna skulle låta som skönsång.

Ville och Valle lurade i stadens invånare att en stor ny väg skulle behövas för att den lilla staden skulle slippa en massa bullrande trafik. Visserligen skulle den nya vägen gå någon helt annanstans än den egentligen behövdes, men på något sätt lyckades Ville och Valle lura i invånarna att allting var fullkomligt logiskt och helt nödvändigt. De talade inte alls om att det var Viktor som ville ha en väg till sina marker där han ville bygga en förstad till den lilla staden, som nu höll på att bli betydligt större än just en liten stad.

Part 8

Dunno and Yanno could not do everything on their own. They had to convince the outside world that the project was an excellent plan. Victor realized that Dunno and Yanno might not be able to handle the project entirely on their own, so he helped them a little.
Victor knew many people outside the small town that they would need help from. He made sure that they agreed about the false data Dunno and Yanno presented for the inhabitants.

Dunno and Yanno fooled the inhabitants in the city that a great new road would be needed for the small town to get rid of noisey traffic. They did not say that the new road would be built in an area where it really was not needed. In some way, however, Dunno and Yanno fooled the residents that everything was perfectly logical and absolutely necessary. They did not talk at all about Victor interest. He wanted the road so he could build houses on his fields and create a suburb of the small town. The town would become much bigger after his grandiose plans.

Vill ni läsa hela sagan finner ni den här:

Svensk version fulltext

If you want to read the whole story you find it here:
English full version

Also check out
Warning of grand projects

Se även
Varning för storslagna projekt

5 thoughts on “Sagan om en onödig väg – The tale of an unnecessary road Del/part 8”

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.