Digital paintings, drawings, Trosa förbifart/Infart Västra, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

Sagan om en onödig väg – The tale of an unnecessary road Del/part 10


Del 10

For English look below the Swedish text

Så här långt in i sagan låter allt som frid och fröjd för Ville, Valle och Viktor. Det mesta går som smort. De kan bit för bit avslöja små små delar av sina planer för invånarna när de anser sig vara riktigt tvungna att göra det. De kallar till och med till samråd och lurar i folk att de kan lämna sina synpunkter, så lovar de att lyssna. Ville och Valle var inte mycket för att lyssna på någon annan än Viktor, så vad folket sade brydde de sig helt enkelt inte om. Det skulle ta alldeles för lång tid att fundera över vad folk sade, om de sade något som innebar ett hinder för att bygga vägen.

Dock uppstod ett problem när vägbygget kom närmare den verkliga starten. Ville och Valle hade inga pengar kvar i stadens kassa och de kunde helt enkelt inte låna ännu mer pengar. Som vanligt såg Viktor lösningar där andra bara såg problem. Han lovade att betala för vägen. Han och han förresten, hans plan gick givetvis ut på att de framtida husägarna i hans förstad skulle betala för vägen. Ville och Valle fann återigen frid och fröjd och gick raskt vidare med projektet. Det började bli bråttom.

Part 10

So far into the saga, everything sounds like peace and delight for Dunno, Yanno and Victor. They can bit by bit reveal small small parts of their plans to the inhabitants when they consider themselves to be really forced to do so. They even call for consultation and tell people that they can leave their views, and Dunno and Yanno promise to listen. Dunno and Yanno did not listen to anyone other than Victor, so what the people said they simply did not care about, it would take too much time. Especially if they said something that involved an obstacle to build the road.

However, a problem arose when road construction came closer to the actual start. Dunno and Yanno had no money left in the city’s cash register and they simply could not borrow more money. As usual, Victor saw solutions where others only saw problems. He promised to pay for the road. His plan was of course that the future homeowners in his suburb would pay for the road. Dunno and Janno once again found peace and happiness and proceeded quickly with the project. They where in a hurry.


Vill ni läsa hela sagan finner ni den här:

Svensk version fulltext

If you want to read the whole story you find it here:
English full version

Also check out
Warning of grand projects

Se även
Varning för storslagna projekt

7 thoughts on “Sagan om en onödig väg – The tale of an unnecessary road Del/part 10”

  1. Anna, I once stopped our local government from doing their thing. I forced them to come out with the facts before they could continue with one of their projects. One person can do it.
    Leslie

    Liked by 1 person

    1. Good to know. We are a few that really trying to do exactly that. Presenting facts before taking the final decisions. They are hard to convince but we will keep trying. I just hope time are with us.

      Liked by 1 person

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.