Kalla den änglamarken – Paradise on Earth part 2

Här kommer bilder på några av de fridlysta arter, som lever på Tureholmshalvön. De hotas nu av exploatering, som kommer att tränga undan naturen kraftigt. Befintliga husområden kommer att mer än fördubblas om kommunen och markägarens exploateringsplaner går igenom. Det kommer att innebära att levnadsytorna för djuren minskar i stor omfattning och för allmänheten innebär det färre ytor att använda till skogs- och strandvandringar.

Skicka epost till informationtrosa@gmail.com om du vill engagera dig i frågan om Tureholmshalvöns exploatering och Trosa förbifart.

More pictures of protected spieces that lives in the Tureholm peninsula. The politicians wants to help a big landowner to make more billions and zillions of money by exploiting grand nature. The protected animal living places may be destroyed if the plans become reality. That´s not okay. Not to animals and not to public who will loose access to nature in this area.

Säl – seal

Kopparödla – slow worm

Hasselsnok – smooth snake (rödlistad/redlisted)

Liten snok – baby snake

Padda – Toad

Liten padda – little toad

Groda – frog

Click on the pictures if you want to see large version of them.

I think that kind of nature can give us much more than the sad side of human nature

Human (greedy) nature

Anna

Advertisements

14 comments on “Kalla den änglamarken – Paradise on Earth part 2

    • Jaha, då måste det vara en liten en, men tack, jag ska ändra texten så snart jag kan. Det ska vara rätt. Så tack för att du såg det 🙂

      Like

  1. Pingback: The Fight to Save Trosa Nature – aspiblog

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s