Nature miracles, Photographs, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

Kalla den änglamarken – Paradise on Earth part 6

Bildresan genom naturen på Tureholmshalvön i Trosa fortsätter. Alla fåglar är fridlysta i Sverige och här kommer ytterligare exempel på fågel-invånare i den natur, som kommunen och en stor markägare vill göra om till tätbebyggda bostadsområden. Var ska fåglarna bo i framtiden? Vem kan föra deras talan om de inte vill flytta men måste flytta för att livsvillkoren försämras så mycket att det inte längre går att bo kvar för dem?

The picture journey of birds living in Tureholm peninsula in Trosa continues below. Every bird spieces is protected in Sweden. These birds live in the nature our local politicians and a big landowner wants to erase and make room for hundreds of new houses instead. Where will the birds go then, when their living space no longer are? Who will speak for them?

Vill du delta i att försöka påverka politikerna att tänka om och i stället klokt rädda Trosas natur kvar till framtida generationers invånare och besökare, e-posta oss på informationtrosa@gmail.com

Besök gärna fb-sidan Mötesplats 0156 där Ingrid Benson länkat Kalla den änglamark-serien och även gjort andra inlägg i frågan om att bevara Trosas natur genom att avbryta projekt Trosa förbifart och exploateringen av Tureholmshalvön.

Björktrast – Fieldfare
Grönfink – Greenfinch
Tofsvipa – Lapwing
Sidensvansar – Waxwings
Steglits – Goldfinch/Redcap
Koltrast – Blackbird
Dubbeltrast – Mistle thrush

Rödlistade fågelarter kan du finna bilder på i inlägget Kalla den änglamarken – Paradise on Earth part 1.

Redlisted birds pictures you can find in the post Kalla den änglamarken – Paradise on Earth part 1.

Anna

6 thoughts on “Kalla den änglamarken – Paradise on Earth part 6”

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.