Nature miracles, Photographs, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

Kalla den änglamarken – Paradise on Earth part 7

Stora fåglar som bor på Tureholmshalvön eller besöker den tillfälligt.

Big birds living or visiting Tureholm peninsula.

Besökande fåglar på våren, som använder halvön som rast- och viloplats. Var ska de vila under sina flygresor i framtiden om deras rastplatser försvinner?

Visiting birds in Spring. Where shall they rest on their flying journeys in the future if nature no longer exists here?

Trana – Crane

I did a drawing of Cranes this Spring

Sångsvanar – Whooper swan

Stora fåglar som bor på Tureholmshalvön. Big birds living in the beautiful nature of Tureholm peninsula.

Korp – Common raven
Sparvhök – Sparrowhawk
Ormvråk? – Common buzzard?
Havsörn – White-tailed eagle (rödlistad – redlisted)

Vill du vara med och hjälpa till att bevara Trosas natur till framtida generationer – eposta oss på informationtrosa@gmail.com

Anna

3 thoughts on “Kalla den änglamarken – Paradise on Earth part 7”

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.