Nature miracles, Photographs, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

Kalla den änglamarken – Paradise on Earth part 9

Fler djurbilder från Tureholmshalvön Trosa. Dessa djur kanske måste söka nya boplatser om exploateringen och förbifart Trosa-projektet genomförs av politikerna och stora markägare i området. Vill du vara med och påverka i frågan e-posta oss på informationtrosa@gmail.com och berätta vad du tycker är viktigt att bevara i Trosa kommun.

More pictures from Trosa nature. These animals may have to search for new places to live if the exploitation plans and the new big road comes true. Trosa nature will no longer be what it is today then. That´s sad and also a stupid waste.

Humla – bumblebee
Liten ödla – Little lizard
Ekorre – Squirrel
Älgar – Moose
Harunge – baby Hare
Vildsvinsungar – Wild boar kids
Rådjur – Deer
Mård – European Pine Marten

Anna

10 thoughts on “Kalla den änglamarken – Paradise on Earth part 9”

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.