Nature miracles, Photographs, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

Kalla den änglamarken – Paradise on Earth part 10

På Tureholmshalvön bor många fjärilar både i skog, äng och längs stränder. De är beroende av den orörda natur, som nu till stora ytor riskerar att försvinna på grund av grandiosa exploateringsplaner för halvön. I Sverige är är var fjärde dagfjäril uppsatt på rödlistan. Livsmiljöerna för fjärilarna har minskat i rask takt. De lämpliga livsmiljöerna blir alltmer isolerade från varandra och det omöjliggör återkomster där fjärilar dött ut. Ska vi i Trosa kommun också bidra till denna dystra utveckling? Eller ska vi tänka om och avbryta de storslagna exploateringsplanerna av Tureholmshalvön, som inte behövs. Trosa kommun växer redan kring tätorterna med närhet till nutida och framtida transportpunkter i den takt kommunfullmäkige har bestämt (150 personer om året). Vi behöver inte förstöra mer natur och bidra till att djur och växter måste flytta eller dö ut i vårt område.

Om du vill vara med och försöka övertyga våra politiker om att Trosas natur är så attraktiv och betydelsefull att vi inte har råd att förstöra den, e-posta oss på informationtrosa@gmail.com. Vi är ett opolitiskt nätverk som vill bevara Trosas natur för framtida generationer.

At Tureholm peninsula many butterflies lives. They need nature to stay alive. The nature is now threaten by grandiose exploitation plans. We don´t need to expoit grand nature, it´s just a big land owner who think money is more important than nature who needs to exploit the land. The landowner already got zillions of money, but obviously that´s not enough.

Butterflies in Sweden have hard times. Big areas where they used to live is no longer there. The areas where they still can live is isolated from eachother, so the areas can not provide a reborn to areas that lost their butterflies. I think our local politicians should rethink who they will support. The landowner with only more money as a goal or nature with everyones interest as a goal.

Apollofjäril – Apollo (rödlistad – redlisted)
Luktgräsfjäril – Ringlet
Silverstreckad pärlemorfjäril – Silver-plated pearl tenderloin (undersida – backside)
framsidan – front side
Kålfjäril – Cabbage butterfly
Rovfjäril – Small white
Grönsnabbvinge – Green Hairstreak
Mindre guldvinge – Smaller gold wing
Blåvinge – Polyommatini
Svingelgräsfjäril – Lasiommata Megera
Hedblåvinge undersida – Plebejus idas backside
Hedblåvinge framsida – Plebejus idas front side

Hedblåvingen i denna blå ton på framsidan med orange halvmånar liknar den mycket ovanliga Kronärtsblåvingen.

This blue and orange color of the plebejus idas front side is very similar to a very rare butterfly in Sweden – Plebejus argyrognomon.

Citronfjäril – Birmstone
Amiralfjäril – Admiral butterfly
Påfågelöga – European peacock

Why do we humans don´t think butterflies are worth their living space? I don´t get that.

Butterflies are flying pieces of nature artwork. They are so beautiful, I think.

Anna

9 thoughts on “Kalla den änglamarken – Paradise on Earth part 10”

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.