AsorT of town - TrosA, Digital paintings, n wot fo, Stadsvapen-skoj, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place, Trosa paintings/Trosamåleri, Trosakrönika

Vad vill du sätta ditt namn under? What do you want to put your name under?

Jag hittade ett av mina inlägg från förra året om Trosas utveckling, som jag inser gäller ännu. Om du inte har läst det förut kan jag rekommendera att läsa om du är intresserad av Trosas utvecklingsfrågor. vill du vara med att påverka utvecklingen i en mer skonsam inriktning än den Trosas politiker har tänk sig kan du eposta till informationtrosa@gmail.com om du vill ha mer information om Trosa förbifart och exploateringen av Tureholmshalvön.

I found an old post from last year about the grandiose development our politicians have in mind for the muncipality Trosa. If you didn’t read it then, you might wanna read it now. English text you find below the swedish.

Vad vill du sätta ditt namn under?

What do you want to put your name under?
(english version below the swedish text)

Trosa kommun var tidigare en ekokommun av rang där vi värnade om naturområden, skyddade åkermark från byggnation och drog stor turistnytta av den småskaliga idylliska bebyggelsen. Vi byggde våtmarker och planerade för ett av landets mest moderna reningsverk.

Men någonstans på vägen slog det slint i politikernas huvuden. Helt plötsligt bestämde man sig för att strunta i den positiva utvecklingen mot ett modernt hållbart samhälle. Man började bygga monument av sig själva i stället.

Man började drömma om hur mycket större Trosa kommun skulle kunna bli. Inte till ytan utan genom ökad folkmängd och utbredning av bostadsområden. Att man behövde ta naturmark och åkermark i anspråk för sina storslagna planer brydde man sig inte ett dugg om. Politikerna upptäckte nämligen att man kunde säga en sak och göra en annan.
De upptäckte att de själva inte behövde lyssna alls på vad invånarna sade. De upptäckte också att invånarna lyssnade på vad politikerna sade och struntade i att se vad de gjorde. Ett alldeles lysande fenomen ansåg politikerna. Nu kan vi göra precis vad vi vill, bara vi talar om något helt annat, så kommer allt gå enligt planerna.

Att behöva slösa pengar på ett nytt modernt reningsverk, som hade givit eko även utanför landets gränser, ansåg politikerna vara helt onödigt. De ville lägga en kabel till Himmerfjärdsverket i stället. Vips skrinlägger man planerna på ett nytt reningsverk och nödreparerar det gamla reningsverket och breddar det man inte klarar av att ta emot och säger att det gamla reningsverket kommer att hålla minst tio år till trots att man samtidigt säger att kommunen ska växa kraftigt i invånarantal.

Men den sorgliga historien om politikerna som fått hybris slutar inte där. Nu har man fått för sig att man ska bygga en stor väg genom ett kulturlandskap, som lockat folk till trakten sedan urminnes tider. Man vill införa mer buller i kommunen, mindre natur och ännu mer hus och bilar. Men detta säger inte politikerna. De säger istället att de vill avlasta tätorten från trafik.

Invånarna ser ut att länge ha gått på denna motsägelse. Om man bygger en ny väg och dessutom bygger massor med nya hus och inte redovisar en endaste liten plan för ökat kollektivresande. Hur kan man då påvisa att trafikbelastningen kommer att minska? Trosa har ingen passagetrafik. De som åker bil inne i tätort ska till tätorten och ingen annanstans. Invånarna och besökarna kommer knappast att ställa bilen vid den nya vägen utanför tätort och gå flera kilometer in till tätort, eller?

Svar på fem lögner om Trosa förbifart:

1. Trafiken i tätort kommer inte att minska. Den kommer att öka.

2. Trosas ekonomi kommer inte att stärkas. Förbifarten beräknas kosta 100 miljoner och därmed öka kommunens skuldbörda, som redan är överbelastad.

3. Naturen kommer att ta stor skada. Stora områden i Hungaskogen och Trosaåns dalgång kommer att bullerstöras och kommer man från Trosahållet kommer man behöva korsa ett minst 25 meter brett vägområde för att komma vidare ut till eventuellt fortfarande tyst natur.

4. Trosas turism kommer att påverkas negativt. Med allt större intrång i orörd natur och allt större utarmning av småskaligheten kommer Trosas tidigare attraktivitet inte längre vägleda turister att besöka Trosa.

5. Förbifarten är inte enda vägen till utveckling av Trosa kommun.
Om man upplever att Trosa tätort har trafikproblem går det att finna mängder av småskaliga lösningar i stället för en stor naturförstörande förbifart, som ändå inte kommer att lösa eventuella problem i tätort. Politikerna har med sin nuvarande trafikplanering i tätort själva skapat trafikproblem. Med smartare trafikplan för tätort behövs inte förbifarten.

Vill du vara med att påverka utvecklingen i Trosa kommun i den riktning, som ekokommunen tog före vändningen mot avveckling av småstaden kan du läsa mer på:

Utveckla Trosa utan förbifart | Facebook https://sv-se.facebook.com/folkomrostningtrosaforbifart

Utveckla Trosa utan Förbifart – namninsamling | Trosabygden omfattar: http://trosa.naturskyddsforeningen.se/narnatur/forbifart-trosa-fel-vag-for-trosa-kommun/

Du behöver inte bo i Trosa kommun för att skriva under namnlistan mot förbifarten. Alla kan skriva under på en utveckling av Trosa utan förbifart.

Läs fler inlägg om förbifarten/infarten här:

https://fargaregardsanna.wordpress.com/category/trosa-forbifartinfart-vastra/

köper vi grisen i säcken?
köper vi grisen i säcken?
I live in a town called Trosa. About ten years ago we had a brilliant future of eco-living development. But then something happened with our politicians. They became airheads and decided not to fullfill our eco-living plans.

They want to build a big loud road through our landscape though we don´t need it at all. But they say one thing and do another thing. So lots of people think that the politicians are right cause they listen to politicians instead of see what they are about to do with our town.

Our town were during many years a very popular tourist place. People come from all over the world to visit our little town. They still do, but not as much as before. Many of our little city qualities has disappeared lately.

If you want to be able to visit Trosa Sweden some day, and see our little town and our beutiful nature you can visit this facebook page and like it. It´s in Swedish, but maybe you can translate it somehow. I’m not on FB, so I don´t know how that FB thing works.

Utveckla Trosa utan förbifart | Facebook (develop Trosa without the big f***ing road!)
https://sv-se.facebook.com/folkomrostningtrosaforbifart

Anna

från Trosakrönika Förbifart Trosa
från Trosakrönika Förbifart Trosa
förbifart ja tack, men inte här, varför inte?
förbifart ja tack, men inte här, varför inte?

33 thoughts on “Vad vill du sätta ditt namn under? What do you want to put your name under?”

 1. Nothing will change until such ‘leaders’ are held accountable. They will never accept responsibility until forced to do so. Perhaps the voters need to unite and make change the agenda!
  There are more ways to make change happen and the elections are only one of them. Find out which Corporations line the pockets of these ‘leaders’ boycotting their products is another. There are others if we look around. You do a lot by making people aware. We must educate the masses to what is being done and what is at stake. 🙂

  Like

 2. It’s sad when ugly intrusive things are developed in the name of progress. I wish you luck fighting the self-serving politicians. Anyone on FB will be able to get a translation easily with one click. Thanks for sharing.

  Like

 3. Sad to say you see this sort of thing happen everywhere. Some of my favourite places have been all but ruined in the name of “prosperity”. The economic prosperity came, just as the politicians promised. And then it went, taking what was special of our villages and towns with it. I hope your village escapes this fate, best wishes and thank you for this post.

  Liked by 1 person

  1. Thank you for your wise words. I hope we can keep our town away from thoughtless politicians, but it is difficult right know to make enough people to see this. We need to change direction 🙂

   Liked by 1 person

   1. Tell your townsfolk to take a look at what happened to rural Ireland during and after the Celtic Tiger economy. You have to decide if better roads and shopping centres are more important than nature and tradition.Some think so, I think not, but everyone has their own opinion. Best wishes.

    Like

 4. ( mitt andra- nattliga JAG- verkar ha lugnat ner mig! Inte ett enda lajk hos dig som jag inte vetat om! Däremot hos galningen……..)

  Liked by 1 person

 5. Jag känner verkligen igen det! Samma med Kristianstad, det är horribelt att man ska behöva “påminna” kommunen om att sköta kommunen, anmäla dem till länsstyrelsen för att de förstör naturen! Politikerna som sitter här i Kristianstad har fått storhetsvansinne. DE har byggt ett nytt kommunhus för en miljard kronor (1 000 000 000 kronor) Nu bygger de sedan förra året en ny handelsplats för affärer, vi har redan en där affärer som Elgiganten, Media markt, Biltema, ja alla stora kedjor. Vilka ska etablera sig på den nya platsen, som säkert kostar 100 tals miljoner att bygga. Den enda jag vet ska etablera sig där är City gross, men de har inte varit etablerade innan. Vi har en nybyggd galleria som började att byggas för några år sedan, i tre etapper. Den sista etappen är klar, men det finns inga hyresgäster. Ide två andra etapperna har företag både lämnat och gått i konkurs, för hyrorna är höga. Bland annat team sportia som låg mittemot den nya gallerian innan, gick bra innan de skulle flytta in i “flotta” galleria Boulevard. De kursade för några veckor sedan. Vi har en stor fin och lummig tivolipark med två fågeldammar, en av Sveriges äldsta teater, och på en av sidorna en hundrastgård, ursäkta, hade, trots stora protester bygger nu kommunen hyreshus på platsen där hundrastgården låg. Ska de fortsätta att ta mer mark från vår oas, tivoliparken? Jag brukar skriva mycket, ringa till behöriga personer, men vad kan en människa göra? Jag blir så upprörd, och det tär på en. Jag står helt ensam. Visst, människor pratar om att det är för jävligt av kommunen, men gör de något? Icke. Just bygget på hundrastgården började i smyg, plötsligt var där en massa byggmaskiner, sedan var det kört… Ensam är stark säger något ordspråk, men inte i Kristianstad. Men jag kommer inte att sluta protestera skriva inlägg, ringa behöriga personer, men jag känner att jag måste gå längre för att de ska lyssna och ta en på allvar, men hur, på vilket sätt? Du och jag är likadana, vi kämpar för vår, ja allas sak. Jag vet inte hur ni har det i Trosa, om ni har någon förening eller liknande som kanske kan göra mer?

  Liked by 1 person

  1. Ja, vi lever i en underlig tid. Miljölagarna är skrivna utifrån antagandet att myndigheter vill och ska skydda miljön och stoppa miljöförstörarna, som i samma antagande antas finnas utanför myndighets- och rättsväsendet. Men verkligheten har sprungit om lagarna. Miljöförstörarna sitter numera på myndigheter, kommuner och till och med i rättsväsendet. De gömmer sig alldeles för ofta bakom det faktum att miljölagarna ger allmänheten mycket liten eller ingen rätt alls att klaga på miljöförstörande beslut, som egentligen inte ens borde kunna fattas av myndigheter om de uppfyllde sina skyldigheter att skydda miljön.

   I Trosa är vi några stycken som försöker jobba ihop för att uppmärksamma allt fler på vad som håller på att hända. Vår bygd lider dock av åsiktsängslighet, så det finns många åsikter och mycket kritik mot de storslagna planerna, men de kommer alldeles för sällan fram i handling och för politikerna hörbara ord.

   Så vi har det som ni ungefär. Folk tror att andra ska göra och att miljölagarna faktiskt skyddar miljön. Men det gör de inte längre, inte här i Trosatrakten. Både kommun och Länsstyrelsen struntar högaktningsfullt i att försvara naturvärdena och därmed äventyrar de vår folkhälsa. Vi ger dock inte upp så lätt. Vi fortsätter att uppmärksamma folk på vad de kommer att förlora för all framtid.

   Så ge inte upp du heller. Naturen är värd vårt stöd 🙂

   Liked by 1 person

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.