Nature miracles, Photographs, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

Fjärilar i Trosa – Butterflies in Trosa Sweden part 1

I västra Trosatrakten och Tureholmshalvön går det fortfarande att beskåda ett rikt fjärilsliv. Ingrid Benson har lånat ut några av sina fjärilsbilder, som hon tagit på alla möjliga slags fjärilar som dykt upp framför kameran.

Det är roligt att fotografera och gå på fjärilsjakt. Har du väl börjat går det inte att sluta låta ögonen scanna efter fjärilar. Lite som att gå i svampskogen, fast med fjärilar som sökobjekt istället. Prova får ni se. Öppna ögonen och försök att zooma in fjärilarna med kameran. Det går att stå ganska långt ifrån och ändå få tydliga bilder. Se till att försöka fånga både över- och undersida på fjärilsvingarna. En mängd arter avslöjar sin tillhörighet endast genom en kombination av över- och undersida. Många arter är mycket lika varandra och då kan över eller undersida skilja dem åt.

In west Trosa and Tureholm peninsula there´s lots of butterflies to discover. Ingrid Benson gave me permission to show you some of her butterfly pictures from our area.

It´s fun to catch butterflies on camera. When you start to spot them you will never end the search for them. Your eyes will be awake, looking out for more butterflies everytime you take a nature walk. Thomas at Aspiblog often show butterfly photographs from his walks, so I know some of you keep your eyes open for nature miracles. If you want to find out what sort of butterfly you find, make sure to photograph both sides of the wings. Some of the species is hard to differ from each other. With knowledge about up and down sides of the wings the search for the answer can be easier.

So enough talk, here´s the photos of the butterflies.

Påfågelöga – Inachis io
Apollofjäril – Parnassius apollo (rödlistad – endangered)
Apollofjäril – Parnassius apollo (rödlistad – endangered)
Vinbärsfuks – Polygonia c album
Tistelfjäril – Vanessa cardui
Nässelfjäril – Aglais urticae
Mindre guldvinge – Lycaena phlaeas

Fler fjärilsbilder kommer i nya inlägg framöver. Vill ni se andra djur som lever i västra Trosa och på Tureholmshalvön kan ni besöka inläggen Kalla den änglamark, som i dagsläget är uppe i 14 delar.

More butterfly photographs coming up in future posts. If you want to se pictures of other animals living on Tureholm peninsula, please visit the posts Paradise on Earth, to day 14 parts long.

Ett stort tack till Ingrid Benson för lånet av alla fina fjärilsbilder. A big thank you to Ingrid Benson for all beautiful butterfly pictures.

Anna

29 thoughts on “Fjärilar i Trosa – Butterflies in Trosa Sweden part 1”

  1. Vad många vackra fjärilar du fotat! Den med röda prickar, Apollofjärilen har jag aldrig sett. Den finns inte ens med i min fjärilsbok! Då måste den vara mycket sällsynt eller så är in fjärilsbok kass. Får köpa en ny. 🙂

    Liked by 1 person

    1. Tack. Det är Ingrid Benson som har fotat fjärilarna. Apollofjärilen är sällsynt, men här ute hos oss på Tureholmshalvön finns den. Den finns på några ställen till i Sverige, men den är rödlistad och det förekommer projekt för att hjälpa den att leva kvar på några ställen tror jag.

      Liked by 1 person

  2. Pingback: SBS – aspiblog

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.