Blogging, Challenges, Reuse art, Trosa is the place

Art Week For Everyone!

From September 30 to October 7 there’s Art week in Trosa Sweden. The local art society have an exhibition where a jury have chosen the art pieces from a bunch of art from local artists. The theme this year is “In the garden”. In swedish garden is “trädgård” which is two words in English you will recognize, “tree” and “farm”.

Med start 30 september och fram till 7 oktober pågår Konstens vecka i Trosa genom en utställning i Trosa kvarn. En jury har valt ut verken som kommit med på utställningen ifrån urvalet där lokala konstnärer har lämnat in bidrag. Varje konstnär fick lämna tre verk.

NOW IT’S YOUR TURN! NU ÄR DET ER TUR! 

ACCEPT THE CHALLENGE! ANTA UTMANINGEN!

Make some art on the theme “in the garden”, make a blog post about it and leave a link to the post here in the comments. I reblog your post if I find it.

Art is everything, so if you don’t know how to paint or draw, just grab your camera and take a picture on the theme. If you don’t can do that either, maybe you can express the theme in words or movements or a song. Everything goes. 

Tolka temat “i trädgården”, gör en bloggpost och klistra in länken till den posten här i kommentarsfältet. Jag rebloggar om jag hittar din bloggpost.

Konst är allt, så du väljer själv på vilket sätt du vill tolka och uttrycka temat. Om du inte vill måla eller rita kan du ta ett foto, skriva några ord eller kanske göra en sång, vad vet jag. Allt är konst, du bestämmer.

Så här tolkade jag temat. This is my take on the theme.


I träd-gården, 500 sek

Akvarellpennor.
Bokstavlig tolkning av temat och en lek med vattnets betydelse i kretsloppet

In the tree farm, 500 sek/62 usd/52 eur

Watercolor pencils.
Literal interpretation of the theme and the importance of the water in the nature cycle


It’s a hanging piece/den ska hänga upp


Edens lustgård, 300 sek

Re-use art
Ur-trädgården där den ideala Vitruvianske mannen har blivit två Hen med mänskliga proportioner med endast den själsliga existensen närvarande i cirkeln. Den materiella kvadraten lurar ännu ormen på i änden av trädgrenen. Kunskapens frukt har CD-form, ett utrangerat lagringsmedia för kunskap.

Garden of Eden, 300 sek/37 usd/32 euro

Re-use art
The beginning Garden where the ideal Vitruvian man has become two he-she with human proportions with only the spiritual existence present in the circle. The material square at the end of the tree branch the snake is still waiting to introduce. The fruit of the knowledge has a CD form, an established storage medium for knowledge.


Apollos is hard to paint. I found some help in a postcard.


Apollofjäril, 100 sek
Re-use art
En ynnest att ännu ha den rödlistade fjärilen i sin närhet. Det är för få förunnat.

Apollo butterfly, 100 sek/13 usd/11 euro

Re-use art
A gift to still have the red-listed butterfly in the garden. Far too few have this opportunity.

So, now you have two challenges

Så, nu har du två utmaningar

1. Gör en eller flera tolkningar av temat “i trädgården.

1. Make one or several interpretations on the theme “in the garden”

2. Gissa vilket av mina tre bidrag som juryn valde ut och/eller berätta vilka av dem du tycker ska komma med. Lämna svaret i kommentarsfältet.

2. Guess which piece that made it to the exhibition and/or tell us which pieces you would have chosen for the exhibition. Leave your answer in the comments.

Good luck with the challenge no 1! Lycka till med tolkningarna av temat!

Anna


16 thoughts on “Art Week For Everyone!”

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.