Challenges, Digital paintings, drawings, Movies, Trosa förbifart/Infart Västra

If tomorrow never comes?

If you haven’t seen the movie Tomorrow, do it as soon as you can.

Om du ännu inte har sett filmen Tomorrow eller I morgon, som den heter på svenska, se den så snart du kan. 

The film gives hope, we can still save the planet and ourselves, but we have to do something now, starting with our selves and don’t wait for others to do something first. 

Filmen ger många tips på vad vi själva kan göra och inte bara sitta och vänta på att andra ska börja före oss.


The film team has traveled around the world and in every corner of the world people do things right and believe that a change of living still is possible. They started with themselves and then the friends tagged along.

Filmteamet reser jorden runt och hittar överallt människor som vågat ändra inriktning och därmed påverkar klimatet mer positivt än tidigare. Det är bara att bestämma sig. Imorgon, men helst redan idag. De förändringsmodiga människorna började med sig själva, sen hängde deras vänner med och förändringen växer i omfattning för varje dag.

It’s our change that makes difference. Don’t wait for politicins or big companies to make the first move. They won’t do that. It is us that have to start the change in many small steps. 

Det är vårt agerande som gör skillnad. Vänta inte på att politiker eller stora företag ska ta första steget. De kommer inte att göra det. Det är vi som måste genomföra förändringar i det lilla med många små steg i rätt riktning.

Let tomorrow be a little bit greener than yesterday.

Låt imorgon bli lite grönare än gårdagen.

That’s how we make the change bit by bit becoming a large change in the future.

Det är med små steg varje dag vi gör den stora samlade skillnaden.

Anna


5 thoughts on “If tomorrow never comes?”

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.