Nature miracles, Photographs

White dove drama

I’ve been watching a white dove since last year that showed up among the dark doves.

Jag har sedan förra året spanat in en vit duva som dök upp bland de blågrå duvorna.


Well it is almost entirely white. Must be a peace bird 🙂

Den har nästan bara vita fjädrar. Måste väl ändå vara en fredsduva 🙂


This year the dove got company

I år verkar den vita duvan fått sällskap


Black and white seems to get along well.

Svart och vit verkar komma bra överens.


Förra året jagade ett duvpar iväg den vita duvan. Taket tillhörde deras revir.

Last year a dove couple chased away the white dove. It was their roof.


This year seems to be different.

I år verkar den vita duvan få stanna kvar.


Last year this meeting ended up woth the white dove leaving. This year it’s one of the dark doves that loose.

Förra året fick den vita duvan ge sig och flyga iväg. Nu får en av de mörka duvorna ge sig.

I wonder what happened in this changed scene from last year. Why is the whote dove more popular now?

Jag undrar vad som hände när den vita duva plötsligt blev mer populär.

Anna

Advertisement

17 thoughts on “White dove drama”

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.