Digital paintings, Trosa förbifart/Infart Västra

Embarrassing- pinsamt SN!

In the middle of December you could all read a letter to editor at itrosa.se, a local newspaper on the net, written by one of my Save Trosa nature friends. You can read more about it in the post I made December 14, where you find a English translation of the text. The purpose of the text was to encourage people to leave their opinions on the new big road project before end of January 9.

I mitten av december kunde alla ni som ville läsa en insändare på itrosa.se, en lokal tidning på nätet. Insändaren var ifrån en av de som vill behålla Trosas natur och ifrågasätter bygget av en ny onödig väg som kostar skattebetalarna massor av miljoner i skuldsättning. I texten uppmanas folk att skicka in synpunkter till Trafikverket senast 9 januari. Ni kan läsa mer om insändaren och hitta länk till itrosa i inlägget jag skrev 14 december.

So far so good. Så långt allt väl.

But we have another local paper, calling themselves “a newspaper for the people”. Can you guess when they published the text?

Men, vi har en lokaltidning till, som gärna påskiner att de är en nyhetstidning för folket. Kan ni gissa när de publicerade insändaren?

I give you a hint. This so called newspaper runs errands for the local politicians.

Jag ger er en ledtråd. Den här så kallade nyhetstidningen springer ärenden åt våra lokala politiker.


Two days AFTER January 9, which was the last day for sending in opionions, they publish the text. Is that a newspaper for the people? I think not!

Två dagar EFTER 9 januari, som var sista inlämningsdag för synpunkter, publicerar den tidningen insändaren. Är det en tidning som bevakar folkets intressen? 

I have only one word for it – EMBARRASSING!

Jag har bara ett ord som kommentar – PINSAMT!

Anna

11 thoughts on “Embarrassing- pinsamt SN!”

 1. I have another word for the actions of that paper – disgraceful. They must have known that they would be publishing this piece too late for anyone to act on it, which makes it (in my book at least) deliberate misconduct on their part.

  Liked by 1 person

  1. Yes they will. No use to waste angry reactions on “free press” that doesn’t understand the democracy grounds. I think they make fools of themselves.

   Liked by 1 person

  1. Jag kan inte annat än att instämma. Den tidningen skryter dessutom ofta om hur duktiga de är att hålla koll på vad som händer! Så det är dubbelpinsamt minst 😉

   Liked by 1 person

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.