BlackandWhite family, drawings

Skarv – Cormorant 

Cormorants often dry their wings so I let clothes dry on the wings too 😉

Skarvar torkar ofta sina vingar, så jag lät hänga några kläder på vingarna och gjorde fjädermönster av klädnyporna 😉

Anna

21 thoughts on “Skarv – Cormorant ”

    1. Just det. De är roliga att se både i vattnet där de är skickliga dykare och uppe på land när de sitter med vingarna utbredda på tork.

      Liked by 1 person

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.