Digital paintings, drawings, Nature miracles

They’re back so that must mean Spring

We have one really sure Spring sign in city of Trosa Sweden. They make a lot of noice around the clock, they occupy the roofs and they attack every one coming near their kids when the kids starting to discover the world outside the nests.

I Trosa city har vi ett mycket säkert vårtecken. De är högljudda dygnet runt, de ockuperar taken och de attackerar varenda en som kommer nära deras ungar när ungarna börjar utforska världen utanför boet.

I’m talking about seagulls. Jag pratar om fiskmåsarna.


Normally they live out at sea. But they have discover the idea with nesting in town. No white tailed eagles that eat their kids. All though they have other enemies on ground. The fox likes their kids, so the city nesting isn’t always a good idea. Yes we have foxes in the middle of the city.

Normal lever fiskmåsarna ute på sjön (Östersjön). De har dock upptäckt att de får vara ifred från havsörnen inne i stan. Men istället har de fiender på marken, som gärna gör deras ungar till ett skrovmål. Inne i stan stryker nämligen räven omkring.

The seagulls come every year to nest and now they’re here, so that must means Spring is finally here too.

När fiskmåsarna kommer in över stan och landar på skorstenarna brukar våren komma, så låt oss hoppas att våren vinner över vintern.

The seagulls are interesting to study, so I don’t mind they’re coming in here to town, but they are annoying when they attack. But what would you have done if your kids were in danger?

Det är fascinerande att studera måsarna och se deras ungar växa, men de är aningen jobbiga när de attackerar. Fast vad skulle du ha gjort om dina ungar var i fara?

Anna

Advertisement

15 thoughts on “They’re back so that must mean Spring”

 1. Här i Kristianstad har kommunjägaren väldigt mycket att göra när måsarna häckar bland byggnader och företag. De skiter ner bilar och material. men de är väldigt smarta, det verkar som om att de vet att det är farligt när han kommer, kanske har de lärt känna igen hagelbössan, för annars är de inte rädda för andra människor.

  Liked by 1 person

  1. Här verkar inte folk ha hunnit blivit så arga på måsarna ännu. De förföljer istället den stackars skarven, som blivit av med sina naturliga boplatser p g a alltför kraftig exploatering av innerskärgården, så de har blivit “flyktingar” på en liten ö nära innerstan. Ändå verkar alldeles för många tro att det är skarvens fel! Kommunen vill bedriva skyddsjakt, men de får sällan tillstånd till det.

   Liked by 2 people

   1. Skarven har alltid blivit jagad och beskylld för att ta äta upp de små fiskarna så de inte hinner växa till sig, men det är bara strunt. Jorden räcker till för både människor och ALLA djur.😊 Ska någon anpassa sig så är det människan som kan göra kreativa saker. Djuren följer bara sin instinkt och tar aldrig mer än vad de behöver.

    Liked by 1 person

    1. Jag håller fullständigt med dig. Dessvärre har vi här uppe en bedrövligt dålig Länsstyrelse som gör allt annat än att skyddar naturen och dess unika djurliv. Skarven lyckades Sörmlands ornitologer rädda undan skyddsjakt med ett välformulerat och välgrundat överklagande.

     Liked by 1 person

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.