Challenges, Digital paintings

An(n)astrof – An(n)astrophe

Today I learned a new word. The opposite of catastrophe is anastrophe. Isn’t that great? Instead of catastrophe happens an anastrophe. 

Idag lärde jag mig ett nytt ord. Motsatsen till katastrof heter anastrof. Ett fantastiskt ord tycker jag. Tänk att istället för en katastrof inträffar en anastrof.

I just had to draw this wonderful word. Jag ville rita detta hoppingivande ord.


I couldn’t resist putting an extra N into that word. Jag kunde inte motstå att trycka in ett extra N i ordet.

This word will be one of my guidance words. I want to think we all can create anastrophe by doing good and doing the right things.

Detta inspirerande ord lägger jag till mina vägledande ord. Jag vill tro att vi alla kan skapa anastrofer genom att göra gott och göra det rätta.

Happy weekend to you all! Go out there and make some anastrophes 🙂

Ha en hänryckt helg och gå ut i vårsolen och skapa några anastrofer i stort och smått 🙂

Anna(strophe) hihihi 🙂

12 thoughts on “An(n)astrof – An(n)astrophe”

  1. Det var verkligen ett bra ord det ska jag lägga på minnet .. och med risk för att låta tjatig så önskar jag dig en fin helg.. (helgerna duggar tätt nu) 🙂

    Liked by 1 person

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.