Digital paintings, drawings

Spring again – Vår igen

Do I need to say more that this drawing?

Behöver jag säga mer eller säger teckningen allt?


Oh well, it’s beautiful outside anyway in Springtime.

Men våren erbjuder ändå en härlig tid på något vis.

Anna

Advertisement

10 thoughts on “Spring again – Vår igen”

    1. Ja det är småsäsonger numera som avlöser varandra med mycket korta intervaller om vartannat. Väldigt konstigt mot hur det har varit förr.

      Liked by 1 person

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.