Digital paintings, drawings, Reblogs, Trosa förbifart/Infart Västra, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

News from Save Trosa nature – Nyheter om Infart Västra Trosa maj 2018

Granskningsutlåtande för Infart Västra Trosa har nu kommit från Trafikverket.

Svaren på 52 inkomna synpunkter där merparten av synpunkterna uppmanar myndigheterna och politikerna att avbryta projektet med hänsyn till klimatmålen lyder från Trafikverket ungefär så här i sammanfattning (min översiktliga tolkning):

– klimathänsyn och politiska beslut är inte vårt bord,
– vägen har ingen negativ klimatpåverkan eftersom den innebär tidsvinster, min reaktion: beräknad tidsvinst anges vara drygt 1 minut, ja ni läste rätt 1 MINUT!!!! Hänsyn inte taget till risk för köbildningar i rusningstid
– vägen innebär inte ökade utsläpp eftersom den ska avlasta andra vägars trafik, min reaktion: om detta argument är gilitigt innebär det att man kan runda klimatmålens krav genom att sprida ut utsläppen på stora orörda och skyddsvärda naturytor, istället för att verkligen minska utsläppen genom att arbeta för att minska onödig fossilbilstrafik på befintliga vägar!

Granskingsutlåtandet finner ni på Vägval Trosa där ni också kan läsa om tidigare aktioner och ansträngningar för att få politiker och myndigheter att vakna upp till 2000-talets realitet, att på allvar börja följa klimatmålen och därmed lägga ner vägprojektet.


Vill ni läsa sagan om hur detta storslagna vägprojekt kom till och varför kan ni läsa om Ville, Valle och Viktor.

Vill ni läsa fler inlägg om det vansinniga vägprojektet kan ni gå till kategorin Trosa förbifart-Infart Västra.


Gör er röst hörd för försvaret av fortsatt skyddande av naturen, gör inte som myndigheterna, som struntar i både klimatmål och natur för en enda minuts teoretisk tidsvinst.


Be a bleesing to nature!

Google translation of Swedish text:

Inspection report for The new big road in Trosa has now come from the Swedish Transport Administration.

The answers to 52 comments received, in which most of the comments call on the authorities and politicians to cancel the project in view of the climate targets, is as follows from the Swedish Transport Administration (in my interpretation):
– Climate and political decisions are not our table,
– The road has no negative climate impact because it involves time gains, my reaction: Estimated time gain is stated to be just over 1 minute, yes you read right 1 MINUTE !!!! Consideration not taken to risk of queues during rush hour
– the road does not mean increased emissions because it will relieve the traffic of other roads, my reaction: if this argument is valid, it means that the climate targets can be met by spreading the emissions into large untouched and protected natural areas, instead of really reducing emissions by work to reduce unnecessary fossil fuel car traffic on existing roads!

The examination report is available in Swedish at Vägval Trosa.

If you want to read about how this madness project was born and why, you can read about Yanno, Dunno and Victor.

If you want to read more about the road project in previous post, go to category Trosa Förbifart-Infart Västra Trosa.

Don’t be like the authorities in Sweden, be a bleesing to nature instead!


Make your voice heard for all nature destroyment project. Say yes to protecting nature!


Anna

18 thoughts on “News from Save Trosa nature – Nyheter om Infart Västra Trosa maj 2018”

 1. Tack för att du gör detta känt. Kunde inte ha sagts bättre. Bevara naturen på Tureholmshalvön. Låt oss övertyga Trosapolitikerna om att tänka klimatsmart är till allas fördel. Samhällsplaneringen måste ske på ett sådant sätt att det blir minsta möjliga klimatpåverkan.

  Liked by 1 person

  1. Ja håller med. Det går inte längre att skylla på bristande kunskap eller information om klimatmålen. Det är bara att börja göra rätt från och med nu och därmed lägga ner alla otidsenliga projekt som så uppenbart strider mot modern hållbar samhällsplanering. Vi behöver naturen, inte ännu fler asfalterade utsläppsområden!

   Like

 2. Jag tror våra bestämmande, oavsett var de finns i vårt avlånga land fått totalt hjärnsläpp! Tur det finns sådan som du och många till som protesterar och försöker få dem på andra tankar – tyvärr är det nu inte så lätt när de väl bestämt sig. En minut i tidsvinst … suck …

  Liked by 1 person

  1. Ja, de som tycker att en teoretisk minut är värt mer än kommande generationers möjlighet till att få leva i utsläppsfri miljö har fått hjärnsläpp. Deras barn, barnbarn och barnbarns barn kommer att undra hur deras förfäder tänkte.

   Liked by 1 person

  1. Tack. Säg till om du har frågor. Trosa skulle kunna förbättra sin kollektivtrafik betydligt istället för att bygga nya onödiga vägar. Vi har pinsamt hög fossilbilspendling till Stockholm, Södertälje och Nyköping som är stora pendlingsorter för kommuninvånarna i Trosa.

   Liked by 1 person

 3. Idag räknar politiker och storföretagen sekunder! De tänker inte på varken miljö eller annat. Tid är ju pengar för dem. Men ni har väl en bra grupp i rosa som kan opponera er mot sådant skit? Skulle inte trafikverket ta hänsyn till miljön? Något dummare har jag knappast hört! Det är deras ansvar att se konsekvenserna av miljön när nya vägar dras. De måste anlita oberoende och statliga experter, speciellt när det gäller känslig natur, annars hade vi haft vägar över överallt! Man bygger vägar som kostar hundratals miljoner extra för att värna om miljö och natur, varför hörsammar de inte er? Fy fasen vad jag blir förbannad när jag läser sådant, Tur för de inskränkta röthuvudena att jag inte bor i Trosa, eller i närheten! Kan likaväl bli ökänd i din kommun som jag är i min! 😁😁😁

  Liked by 1 person

  1. Trafikverket går emot sina egna direktiv vad det gäller klimathänsynen, vilket flera av de som lämnat in synpunkter har påpekat. Men den här vägen ska tydligen byggas oavsett konsekvenser och avsett om den behövs eller inte.
   Mycket märkligt. Eller inte märkligt alls. Det finns bara en enda stor markägare som gynnas av vägbygget. Dock är det oklart varför myndigheterna väljer att bortse från alla negativa konsekvenser som uppstår i detta projekt för allmänheten och naturen, vars intressen de egentligen ska skydda. Vi skulle behöva en sådan där besvärlig person som du här uppe. Det är bra att du kämpar på mot galenskaperna ni har därnere. Vi gör detsamma häruppe. Vi ger inte upp. Naturen måste få vinna i slutänden. Vi behöver den mer än den behöver oss 🙂

   Liked by 1 person

 4. we recently had a meeting with the city managers and the developers about our nature path, Anna. We did a power point demonstration of our concerns. We still don’t know if they are going to listen to us.
  Leslie

  Liked by 1 person

    1. I hope you have better politicians than we have. Ours don’t listen at all. They try to sneak in the decisions about the road and try to avoid criticism in every way. That’s not democracy.

     Liked by 1 person

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.