Nature miracles, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

Padda – Toad

I met this little friend today.

Den här paddan korsade min väg idag.


I will never get why our nature protection authorities doesn’t want to fulfill their responsibilities to actually protect nature.

Jag kommer aldrig begripa varför våra myndigheter, som ansvarar för naturskyddet, inte vill uppfylla sina skyldigheter.

This toad and all other animals in Trosa nature has no longer protection from our authorities, who seems to think more money to those who already has zillions of money, will save us from future letal climate changes. I think nature will save us from letal climate changes. Maybe future will tell which one of us that guessed right.

Den här paddan och alla andra djur i Trosas natur har inte längre något reellt skydd från våra naturvårdande myndigheter, som verkar tro att ännu mer pengar till de, som redan har drivor av dem, kommer att rädda oss från katastrofala klimatförändringar. Jag tror att vi kommer behöva mycket hjälp från naturen att klara klimatförändringarnas utmaningar. Framtiden får utvisa vem av oss som gissade rätt.

Anna

13 thoughts on “Padda – Toad”

 1. There is a proverb to the effect that we do not own the world – we are merely custodians on behalf of generations to come. Unfortunately too many of us continue to fail to realise this.

  Liked by 1 person

 2. De har så många kryphål i lagarna så för att vara fridlysta djur kan de i princip göra vad de vill. De får flytta snokarnas bo när det inte finns ägg där, för det klassas inte som året runt bostad, men att återställa det när de behövs? Jag sökte tillstånd för att få ta hand om ormar, man får bara ha hand om vilda djur i max 48 timmar. När jag inte fått besked på över en vecka ringde jag och undrade om jag skulle få det innan säsongen är slut! Han svarade att det kommer inte att handläggas förrän nästa år!!! Hur mycket tid kan detta ta? Jag har skickat mina cv och hur jag kan förvara dem. Han sa att alla större byggen, t.ex vägbyggen går före, men på så stora platser så måste de ju undersöka naturen och både djur och växtliv runtomkring, och det tar tid. Jag vill ha ett papper på att jag får lov att sköta om skadade ormar. Det finns visst inga direktiv heller eftersom det gäller fridlysta djur, men han sa, vi ser mellan fingrarna i år, han förstod att det är för en god sak.

  Liked by 1 person

  1. Ja jösses så stolliga myndigheterna är. Ska det där kallas naturskyddande myndigheter? Men kämpa på. Vi behöver naturen och sådana som kämpar för naturen. Vi gör allt vad vi kan häruppe, men vi möter samma idiotiska inställning från myndigheternas sida här.

   Liked by 1 person

 3. Tyvärr gäller detta inte bara Trosa kommun, utan säkert de flesta andra också! Dessvärre är det nog du som gissar rätt … skrämmande.

  Liked by 1 person

  1. Ja, det är skrämmande. Aldrig har vi haft så stor och bred tillgång till kunskap och information om naturens värdefulla ekosystemtjänster och klimatförändringarna. Ändå verkar alltför många inte ta till sig den kunskapen trots att den är tillgänglig för alla. Vi kan faktiskt bara skylla på vår egen ignorans och dumhet den dagen vi blir överbevisade och det kanske är för sent att göra något. Vi kan inte säga -det hade vi ingen aaaaning om!

   Liked by 1 person

 4. You’ve already found the answer for your question. For some people money is everything and anything else may well be sacrificed for it. No matter how short-sighted this might be.

  Maybe we should go out and find princes to kiss. They could transform into frogs so we’d have more frogs – and maybe there are toads amongst them, too 😉

  Liked by 1 person

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.