Challenges, Reblogs, Trosa förbifart/Infart Västra, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

It’s sharing time – ännu fler delningar

My post Give the next generation a good start have until now 38 fb shares. I usually have zero or maybe one or two shares in Save Trosa nature posts. Not this time. Maybe people start to realize what we will loose if we allow politicians to erase nature entirely.

Mitt inlägg Ge nästa generation en bra start har fått ännu fler delningar sedan sist. Vi är uppe i 38 fb-delningar så här långt. Jag har 0-2 delningar på några få poster vanligtvis. Kanske har fler börjat inse vad vi kommer att gå miste om när politikerna utan att fråga oss raderar ut hela vår kvarvarande natur, som även i framtiden helst ska försörja oss med vatten, luftrening och plats för friluftsliv.


Några av de kända delningarna kommer här:
Some of the sharings I know about:

Mötesplats 0156

Fb-sidan Forum 0156 (sluten grupp)

Utveckla Trosa utan förbifart

And many more have shared the post:
Och många fler har delat inlägget:

https://fargaregardsanna.wordpress.com/2018/06/01/give-next-generation-a-good-start-ge-nasta-generation-en-bra-start/

Thank you all for helping us spread this Save Trosa nature message.
Tack alla ni som hjälper till att sprida budskapet om att behålla Trosas kvarvarande natur till framtidens generation.

Anna

2 thoughts on “It’s sharing time – ännu fler delningar”

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.