Challenges, Digital paintings, Trosa förbifart/Infart Västra, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

Att samla namn – To collect names

Mixed languages swedish and English, read the language you want by scrolling down until you find the right language for you.

I två veckor har jag deltagit i ansträngningarna att samla namn för att rädda Trosas närnatur kvar till kommande generationer. Vill du också delta med ditt namn kan du göra det på
https://www.skrivunder.com/avbryt_infart_vastra_trosa
Alla kan skriva under och välja ifall namnet ska vara synligt på nätet eller inte. Du måste ha en epoatadress, men den syns bara för den som startat namninsamlingen.

For two weeks, I have participated in the efforts to collect names to save Trosa’s natures to future generations. If you also want to participate with your name, you can do it
https://www.skrivunder.com/avbryt_infart_vastra_trosa
Everyone can sign and choose if the name should be visible on the web or not. You must have an epo address, but it only appears for the person who started the name collection.


Det här är ingen lokal fråga utan en planetfråga anser jag. Vi behöver alla hjälpas åt att påminna politikerna om att vi alla behöver bli bättre planetskötare och avbryta projekt som strider mot klimatmålen.

This is not a local issue, but a planet issue I think. We all need to help remind the politicians that we all need to be better planet attendants and cancel projects that are in violation of climate goals.

Men det var inte det jag egentligen skulle skriva om idag.
But that was not my primary writing theme today.


De första två veckorna på denna namninsamling har varit intressanta och lärorika. På statistikbilden kan ni se hur det har gått de olika dagarna.

The two first weeks of the namn collecting action has been interesting and I learned a lot. In the stats page you can see how it goes every day.

Toppresultaten inträffar när vi via e-post kontaktar olika intressegrupper som har intresse av att behålla närnaturen mer än att förlora den.

Top results in the stats show up when we trough email contact different groups that are interested in saving nature more than loosing it.

Days when we’re not that active in talking to people in different ways the stats go down, but still it moves forward.

Dagar när vi inte pratar med folk på olika vis går aktiviteten ner, men rör sig fortfarande framåt ändå.

The fb sharings are plenty. That can look good at the first thought. But look at the amount of namnes and the amount of sharings. It is almost the same. That (to me) means no one read other fb sharings or the sharers are friends with the ones who already signed the petition.

Fb-delningarna är många och det är ju roligt. Men jämför antal fb-delningar med antal namn i listan. Det är nästan samma antal. För mig betyder det att fb-delningarna inte har så många läsare eller att fb-delarna är kompisar till de som redan undertecknat.

Härom dagen hade lokaltidningen en artikel om namninsamlingen. Vad tror ni hände med statistiken?

The other day the local newpaper had an article about the petition. What do you think happened?

Ingenting!!! Inte ett endaste avtryck kunde vi avläsa i statistiken.

Not a thing happened!!! Not a single extra booming in our stats happened. It was like any other normal day without our contact activity.

Vad tyder det på? Min teori bygger på att folk inte längre läser den lokala tidningens artiklar. Om de hade gjort det i stor utsträckning hade någon liten extra aktivitet kunnat avläsas i statistiken på skrivundersidan även om inte alla håller med i sakfrågan att vi borde avbryta planerna på vägbygge.

What does that means? Ny theory is that no one reads the local newspaper anymore. Even if the reader’s don’t agree with the save Trosa nature issue the stats would have picked up some activity.

So what do I learned from the two first weeks?
Så vad har jag lärt mig de två första veckorna?

1. There’s no easy way to wake people up when it comes to save Trosa nature issues.
1. Det finns inga snabba genvägar att få folk att vakna upp snabbt och hjälpa till att rädda Trosas närnatur från asfaltering.

2. Fb-delningar är uppskattade men kanske också överskattade beträffande sin förmåga att nå ut till många människor och få dem att vakna.
2. Fb sharings are appreciated but maybe a bit overrated whe it comes to reching out and make people react.

3. Best way to rech people is to make personal contact with them in different ways, like talking to them or email them.
3. Bästa sättet att nå människor är att prata med dem personligen eller kontakta dem via mejl.

Why on earth do I tell you this?
Varför i hela friden berättar jag allt om bakom-kulisserna-erfarenheterna?

Because one day you might have to do something similar to save something because of political ideas that are ancient like in our case.

En dag kan även du behöva samla namn för att få dinosauriepolitiker att inse att antropocen inte längre är en teori i forskarnas huvud utan på full allvar verklighet. Du kan också behöva kämpa för att rädda något en dag.

Anna

13 thoughts on “Att samla namn – To collect names”

  1. Tusen tack! Tänk om vi som vill ha naturen kvar tillsammans kan övertyga våra politiker att tänka om. De vill nog egentligen också behålla naturen. De vet bara inte om det ännu 🙂

   Liked by 1 person

  1. Thank you very much. You were one of those who got the picture very fast. That gives me inspiration to continue trying to save nature.

   Like

  1. Thank you very much! You seems to have a beautiful nature where you live. We also have that, but our politicians doesn´t see it yet. Our names in the list maybe can change that with a little luck.

   Like

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.