Challenges, Trosa förbifart/Infart Västra, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

200 namn – milstolpe i namninsamlingen/ 200 names milestone for our petition :)

Vi har nu nått 200 underskrifter för namninsamlingen Avbryt infart västra Trosa. Alla som vill att Trosa ska behålla närnaturen istället för att asfaltera bort den kan skriva under. Allt du behöver är att ange ditt namn och mailadress och sedan godkänna underskriften i ett mail som kommer till dig. Det mailet kan hamna i skräppostmappen, så kolla där om du inte får något mail omedelbart. Din mailadress kan bara administratören se, ingen annan.

Det här är ingen lokal fråga utan en planetskötarfråga. Om Trosa bygger bort all närnatur kommer alla att påverkas av de klimatförsämringar som kan följa på sådana åtgärder. Frågan gäller alltså oss alla.


Här hittar du namnlistan. Läs gärna alla intressanta kommentarer som undertecknarna har lämnat vid sina namn.
https://www.skrivunder.com/avbryt_infart_vastra_trosa

Här hittar du ytterligare information om projektet som bryter mot klimatmålen och namninsamlingen som ska försöka få politikerna att tänka om.
https://trosainformation.wordpress.com/namninsamling-pagar/

Tack till er 200 som redan undertecknat!
Ni är en välsignelse för naturen 🙂


We have now reached 200 signatures for the petition Save Trosa Nature. Anyone who wants to save nature can sign. All you need is to enter your name and email address and then accept the signature in an email that comes to you. The mail can end up in the spam folder, so check if you do not receive an email immediately. The email address is not visible for anyone but the administrator.

This is not a local issue. It’s a planet attendant issue. If Trosa removes all nature, everyone will be affected by the climate degradation that can follow on such measures. So the issues applies to all of us.

Here you will find the name list. Please read all the interesting comments that the signatories have given to their names. Some of them are in English actually, thanks to Thomas and Leslie 🙂
https://www.skrivunder.com/avbryt_infart_vastra_trosa

Here you will find further information about the project that violates the climate targets and the name collection that will try to make the politicians to reconsider.
https://trosainformation.wordpress.com/namninsamling-pagar/

Thanks to the 200 of you that already signed the petition. You’re a blessing to nature 🙂

Anna

Affisch som ni gärna får dela – Sharing poster, klicka för att göra bilden större, click on the image to make it bigger


6 thoughts on “200 namn – milstolpe i namninsamlingen/ 200 names milestone for our petition :)”

  1. Glad to see that you have reached this milestone, and I hope the petition continues to grow. Thank you for the honourable mention, complete with link to one of my posts 🙂

    Liked by 2 people

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.