Challenges, Pastel paintings, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place

Insändaren som SN mötte med tystnad – Not even one word from the local newspaper

I inlägget Vad skulle du göra – What would you do kunde ni läsa om mina försök att få in denna insändare i SN.

Därför skriver jag under Avbryt infart västra Trosa

I Trosa har vi två kustnäraskogar kvar,som tryggar vår grundvattentillgång, bidrar med oersättliga ekosystemtjänster och ger allmänheten kostnadsfri tillgång till hälsofrämjande friluftsliv.

Politikerna tänker nu genomföra ett vägprojekt med vidhängande exploatering som hotar de livsviktiga kustskogarna. Projektet belastar alla skattebetalare väsentligt och saknar samhällsekonomisk lönsamhet. Ändå säger de att vägen behövs för tillväxten,som hittills medfört ökad belastning på miljö, ekonomi, skolor, vård, äldreomsorg och reningsverk. Det är oklart när de utlovade vinsterna från tillväxten skall komma.

Jag tror att morgondagens klimatsmartare generation slutar räkna tidsvinster och vägrar bilpendling. De använder skattepengar till klimatvänliga projekt och mäter tillväxt i kvalitet istället för kvantitet. De vill inte ha den framtid som dagens politiker stakat ut.

Bästa politiker: Varför vill du asfaltera bort våra sista naturområden?Vad tror du nästa generation vill prioritera?Låt dem avgöra vad som är viktigast; naturområden eller en minuts teoretisk tidsvinst. Tror du att extrem värme, storbränder och vattenbrist är tillfälliga fenomen?Du har chans att vinna nästagenerations beundran för modet att avbryta vägplanerna itid. Antar du utmaningen?

Bästa allmänhet:Vill ni också hjälpa nästa generation att få en klimatsmart start?Skriv under namninsamlingen https://www.skrivunder.com/avbryt_infart_vastra_trosa. Det har jag gjort.

Det här är ingen lokal fråga. Det är en planetskötarfråga. Alla som vill kan skriva under.

Anna Bohlin

In the post Vad skulle du göra – What would you do you read about my efforts to get a letter to editor published in the local newspaper. The letter to editor was written like this:

That’s why I sign the petition Save Trosa nature

We have two coastal forests, which ensure our groundwater access, contribute irreplaceable ecosystem services and provide the public with free access to health-promoting outdoor activities.

The politicians now intend to build a big unnecessary road with ongoing exploitation that threatens the vital coastal forests. The project has a significant impact on all taxpayers and lacks socio-economic profitability. Nevertheless, they say that the road is needed for growth, which has so far led to increased loads for environmental, economics, schools, health care and elderly care. It is unclear when the promised profits from growth will come.

I think tomorrow’s climate smarter generation will stop counting time gains and refuse car commuting. They use tax money for climate-friendly projects and measure growth in quality rather than quantity. They do not want the future of today’s politicians.

Best Politicians: Why do you want to pave off our last natural areas? What do you think next generation wants to prioritize? Let them decide what’s most important; natural areas or one-minute theoretical time gain. Do you think extreme heat, big fires and water shortages are temporary phenomena? You have the chance to win next-generation admiration for the courage to interrupt the road buildingmproject before it’s too late. Do you accept the challenge?

Best Public: Do you want to help the next generation to get a climate-friendly start? Sig the petition Save Trosa nature https://www.skrivunder.com/avbryt_infart_vastra_trosa. I have done that. This is not a local issue. It’s a save the planet issue. Anyone who wants to sign can sign.

Anna Bohlin

Efter två påminnelser med önskan om svar under tio dagar har trögfattade jag förstått att tystnaden betyder nej, vi publicerar inte. Kanske har jag formulerat insändaren illa? Kanske har jag valt ett olämpligt ämne? Jag kommer aldrig få veta varför insändaren inte passade att publicera. Tack och lov behöver allmänheten inte förlita sig till gammelmedia längre. Vi har internet där vi själva kan besluta om publicering när vi vill. En tigande lokal nyhetstidning kan inte tysta en talande allmänhet 🙂

After two more emails asking for an answer during ten days of waiting I finally have realised their silence means no we won’t publish. Maybe it’s badly written or the theme is inappropriate? I will never know. But never mind, their loss is their loss. Today people are not dependent on old fashioned media. We have internet and can publish what we want. We can not be silenced by a silent local newspaper 🙂

Om du vill stödja det fria ordet – sprid gärna insändaren vidare om du vill.

If you want to support freedom of speach – welcome to share the post.

Anna


For love of my home community – For love of Trosabygden (pastel painting)

9 thoughts on “Insändaren som SN mötte med tystnad – Not even one word from the local newspaper”

 1. Vad konstigt att dom inte publicerar inlägget. Tycker det var ytterst bra och sakligt formulerat. ( min konspirations fantasi kommer genast igång- är chefrdaktören möjligtvis släkt med någon entreprenör som är inblandad i bygget eller besluten? Sitter han i fullmäktige??? Bor han i någon annan del av lande och därför inte brur sig? Frågorna hopar sig 😎 )

  Like

  1. Tack! Dina konspirationsteorier är inte så tokiga. Chefen för debattredaktionen brukar visst käka jultallrik med sittande lokala “regering” ryktas det, så det kan ju hända att det kan ha viss inverkan på filtreringen av insändarbidrag… Men vill man inte bidra till att uppnå klimatmålen så vill man inte. Tack och lov finns ju internet nuförtiden, så yttrandefriheten går ju att lösa på annat sätt än genom gammelmedia 😉

   Like

   1. Du ser! Jultalrik- det är bara början det!
    Och ja, tack och lov för internet! Kan inte nog påpekas. Dessutom verkar det inte klokt att dom inte tar in insändaren- hela den historien om skogen verkar helt osannolik- att bara komma på tanken…

    Liked by 1 person

    1. Ja i dessa dagar verkar det helsnurrigt. Vi får hoppas att de vaknar upp till verkligheten snart och förstår att de borde ändra sig. Men vänskapskorruptionen är mycket utbredd här i trakterna så demokrati och rättssäkerhet är inget som existerar för vanlig folk längre. Vi har bara opinionsbildning kvar som möjlighet att påverka galna politikerideer.

     Like

      1. Ja det är en demokratins stöttepelare även om det huserar många troll på nätet också, men det verkar det göra bland politiker också, fast av ett annat slag… Där går det troll i det mesta nu för tiden…

       Like

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.