Books, Trosa is the place

Black granite for sale – Trosagranit till salu

This is too embarrassing. My town Trosa tried to sell black granite of bad quality to englishmen and germans in the beginning of 1900 century by this advertisement.

I början av 1900-talet försökte min stad Trosa sälja på engelsmän och tyskar den så kallade Trosagraniten genom att annonsera i engelska och tyska tidningar.


I found the ads in a book about Trosa history by Mr Trosa, Hans Nilsson, a Trosa famous human database for Trosa history when he lived and wrote many books about it that’s still is very interesting to read.

Jag hittade annonsklippen i en bok om Trosas historia som Mr Trosa, Hans Nilsson har skrivit. Han kunde allt om Trosas historia och skrev många böcker som än idag håller hög kvalitet och många intressanta fakta.


The story about the Trosa black granite took place around 1900. Some people had found out Trosa had granite that maybe were worth to open mining industry for. The plans were big, but after some years it turned out to be nothing. The granite wasn’t of the right quality.

Historien om Trosagraniten kommer från början av 1900-talet. Några geologer fann att Trosagraniten kanske skulle gå att bryta och sälja. Stora planer gjorde upp kring en framtida gruvindustri. Men planerna blev ett intet. Graniten höll inte kvaliteten som krävdes.

The plans failed, but as a last way out, in desperation I assume, they tried to sale the granite outside Sweden. It’s embarrassing that we tried to trick foreigners to by bad granit I think.

Planerna gick som sagt i stöpet. De stora intäkterna uteblev. Men som en sista desperat åtgärd försökte man lura engelsmän och tyskar att köpa granit av dålig kvalitet. Pinsamt tycker jag.

I’m sorry on behalf of our former citizens from 1900, I don’t think they did right.

Jag får be om ursäkt å våra invånare från 1900, de borde inte ha gjort på dette viset.

Anna

15 thoughts on “Black granite for sale – Trosagranit till salu”

  1. Interesting. We already have politicians with grandiose plans. If they would get this idea in their heads it may be even worse, hahaha.

   Like

  1. Ja de där korrupta varelserna fanns nog redan då. Ja det är kul att läsa lite historia och se att vi inte är så himla mycket bättre idag på att fatta kloka och korkade beslut.

   Like

    1. Ja årets valrörelse är ju synnerligen innehållslös dessutom. Det går ju inte att skilja partierna åt längre. Vem står för vad? Bryr de sig överhuvudtaget om hur vi röstar eller fortsätter de som vanligt oavsett vad folket säger? Märkliga tider.

     Like

      1. Ja de själva verkar vara mycket intressanta, men bara för dem själva för jag ser då inget intressant hos dem.

       Like

      2. Ja de jobbar hårt på det. Sen har de mage att skylla på andra för att föraktet växer. Politiker är ett konstigt släkte.

       Like

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.