drawings

Morning drawings Morgonteckningar July 26-27 2018

I have found a peaceful way of make drawings that I hope will be a habit. I’ve only tried it for two days but I really like to get up early in the morning, get outside and draw something the very first thing I do before the world around me wakes up.

Jag har hittat en stund för mig själv att hinna göra små övningsteckningar. Jag hoppas att jag kan göra denna stund till en inbiten vana. Jag har bara lyckats i två dagar så här långt men jag gillar verkligen att gå upp tidigt på morgonen, gå ut i friska luften och sätta mig någonstans och teckna. En gyllene stund innan världen omkring mig vaknar.


Första försöket gillade jag inte resultatet av. First drawing, bad drawing.

Så jag gjorde en annan. So I did another.


Lite bättre, men inte nöjd. Little better, but still not very good.

New try next morning. Nytt försök nästa morgon.


Lite mer nöjd med resultatet, men mycket övning återstår till att behärska snabbteckningstekniken.

Half good drawing, but still I have to practice a lot more before I get this quick drawing technique.

Anna

12 thoughts on “Morning drawings Morgonteckningar July 26-27 2018”

    1. Tack. Ja den sista blev det lite bättre ordning på. Jag är minat sagt ringrostig i tecknandet. Det ska med några enkla streck gå att få fram det jag använder miljoner streck till, så jag har en bit kvar i mina övningar 🙂

      Liked by 1 person

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.