drawings

Morning drawings – Morgonteckningar July 30-31 2018

Two more drawings. Ytterligare två teckningar till samlingen.


I’m not happy with this one. I did some wrong decisions that I tried to fix but failed.

Denna teckning lär hamna i högen dåliga resultat. Jag hade för bråttom i början och det gick inte att rätta till felen senare.


Another hmfrrmmgrrr-drawing. This was a good one until I spoiled it with to much background. My birch tree disappeared and I tried to fix that by a contour around it. I didn’t help very much.

Ännu en grmmfrrhxsxxx-teckning. Den här såg bra ut med en fristående björk i centrum, men sen förstörde jag den med att teckna alldeles för mycket bakgrund. Då försvann björken i förgrunden. Reparationsåtgärden byggde på en tanke om att göra en kontur runt trädet, men planen hjälpte inte.

Jag tar nya tag imorgon förhoppningsvis. I try again tomorrow hopefully.

This is an excellent way of starting the day. Att teckna en stund på morgonen ger en utmärkt start på dagen.

Anna

Advertisement

11 thoughts on “Morning drawings – Morgonteckningar July 30-31 2018”

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.