drawings

Morning drawings – Morgonteckningar August 1-2 2018

The moon was up early in the morning. I started with the moon that became to big for the picture, but I don’t care.

Månen hängde kvar på himlavalvet en tidig morgon. Jag började teckningen med den. Månen tar egentligen upp för stor plats på teckningen, men det bryr jag mig inte om.


Stones and rocks became the drawing object the next morning.

Stenar och berg fick hamna i blickfånget nästa morgon.


It’s now hot and unnormal humid here even in early mornings. 

Värmen slår nya rekord och så även fuktigheten. 

Not my favorite weather at all. Inte mitt favoritväder alls.

Anna

Advertisement

10 thoughts on “Morning drawings – Morgonteckningar August 1-2 2018”

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.