Nature miracles, Photographs

Rowan-berry Rönnbär

The old saying tells us that a lot of rowan-berries means cold winter.

Bondepraktikan säger att mycket rönnbär innebär hård vinter.

This tree have lots of berries, but other trees have no berries at all. How do we think the winters gonna be?

Det här trädet har många bär, men andra träd jag har sett har inga alls. Får vi en kall eller mild vinter tro?

Anna

12 thoughts on “Rowan-berry Rönnbär”

  1. Det beror väl snarare på hur många insekter det fanns för att befrukta blommorna. Kan inte tänka mig något annat. Här finns inga rönnbär alls på träden. Stackars fåglar.

    Liked by 1 person

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.