Nature miracles, Photographs, Trosa förbifart/Infart Västra, Trosa is the place, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

Kalla den änglamarken – Paradise on Earth part 2

Detta inlägg går i repris från förra året. Nu kan du hjälpa till att försöka rädda kvar den natur som djuren i denna serie inlägg lever i. Deras existens hotas nu av ett vägbygge med vidhängande exploatering som kommer att ta bort den natur som djuren lever i. Många av artena är rödlistade och alltså extra skyddsvärda. Om du vill hjälpa till: Skriv under uppropet Avbryt infart västra Trosa på följande länk.

https://www.skrivunder.com/avbryt_infart_vastra_trosa

This post is a rerun from last year. Now you can help save Trosa nature in Sweden where the animals in this series of posts live in. Their existence is now threatened by a road construction and exploitation that will remove the nature. Many of the species are red-listed and therefore extra worthy of protection. If you want to help: Please sign the petition Save Trosa nature on the following link.

https://www.skrivunder.com/avbryt_infart_vastra_trosa

Här kommer bilder på några av de fridlysta arter, som lever på Tureholmshalvön. De hotas nu av exploatering, som kommer att tränga undan naturen kraftigt. Befintliga husområden kommer att mer än fördubblas om kommunen och markägarens exploateringsplaner går igenom. Det kommer att innebära att levnadsytorna för djuren minskar i stor omfattning och för allmänheten innebär det färre ytor att använda till skogs- och strandvandringar.

Skicka epost till informationtrosa@gmail.com om du vill engagera dig i frågan om Tureholmshalvöns exploatering och Trosa förbifart.

More pictures of protected spieces that lives in the Tureholm peninsula. The politicians wants to help a big landowner to make more billions and zillions of money by exploiting grand nature. The protected animal living places may be destroyed if the plans become reality. That´s not okay. Not to animals and not to public who will loose access to nature in this area.

Säl – seal
Kopparödla – slow worm
Hasselsnok – smooth snake (rödlistad/redlisted)
Liten snok – baby snake
Padda – Toad
Liten padda – little toad
Groda – frog
Click on the pictures if you want to see large version of them.

I think that kind of nature can give us much more than the sad side of human nature

Human (greedy) nature
Anna

14 thoughts on “Kalla den änglamarken – Paradise on Earth part 2”

    1. Jaha, då måste det vara en liten en, men tack, jag ska ändra texten så snart jag kan. Det ska vara rätt. Så tack för att du såg det 🙂

      Like

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.