Trosa is the place

Trosa lands kyrka church St Annas konsthall

Today I catched the last day of an exhibition at Trosa land church. You can see the art here: https://www.konsthallenstanna.com/rets-utstllningar/

Idag hade utställningen i St Annas konsthall sin sista dag och jag passade på att besöka utställningen. På denna länk kan ni se delar av utställningen: https://www.konsthallenstanna.com/rets-utstllningar/

Here’s some photos of the old church. The oldest parts are from 1200 century.
Här kommer några foton av Trosa lands kyrka som har anor från 1200-talet.

Inside the church there’s some really old wall paintings that I wish could talk out loud and tell us the history of the church.

I kyrkan går det att se fragment av riktigt gamla målningar. Jag önskar att de kunde berätta för oss om allt som hänt i kyrkan sen 1200-talet.

hemsidan för St Anna konsthall kan ni läsa mer.
At St Annas art chapel website you can read more.


Anna

7 thoughts on “Trosa lands kyrka church St Annas konsthall”

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.