Blogging, Challenges, Reblogs, Trosa förbifart/Infart Västra, VilleValleViktor, YannoDunnoVictor

How did it go – Hur gick det?

Yesterday I published this two posts
I går publicerade jag följande inlägg

https://fargaregardsanna.wordpress.com/2018/08/07/open-letter-to-all-leaders-times-up/

https://fargaregardsanna.wordpress.com/2018/08/07/oppet-brev-till-alla-ledare-times-up/

The stats looked like this before publishing.
Så här såg statistiken ut före publicering.


Så här såg den ut dagen efter
The day after, the stats looked like this
To me amazing numbers in views, sharings and country stats.
För mig ett stort resultat i antal visningar, delningar och landstatistiken.

Following bloggers and readers have reblogged or shared the posts in other ways. There are more sharers, but I don’t know who they are. Thank you all sharers 🙂

Följande bloggare och läsare har delat inlägget genom reblog eller på annat sätt. Fler har delat, men jag vet inte vilka, men tack alla för alla delningar 🙂

Thomas at aspiblog

Ace news desk

Lea at Poetry,photos and musings oh my!

Ingrid at Vägval i Trosa (Save Trosa nature)

If you want to help us all to save nature you can start by signing the petition Save Trosa nature (Trosa is a municipality in Sweden with grand nature worth saving) at
https://www.skrivunder.com/avbryt_infart_vastra_trosa

We’re almost 400 now on that list.

Om du vill hjälpa till att rädda natur kan du börja med att skriva på uppropet Avbryt infart västra Trosa på
https://www.skrivunder.com/avbryt_infart_vastra_trosa
Trosa kommuns politiker vill asfaltera och exploatera stora skyddsvärda naturytor trots att varken väg eller exploatering behövs just där. Projektet har visats sig strida mot klimatmålen dessutom.

You can also help the planet by sharing the post mentioned in the beginning of this post.

Du kan också hjälpa planeten genom att dela de inlägg som jag nämnde i början av detta inlägg.

Together we can create a better world for everyone.
Tillsammans kan vi skapa en bättre värld för alla.

Anna

Bilder fria att dela
Pictures free to share
Sharing is caring 🙂


7 thoughts on “How did it go – Hur gick det?”

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.