Blogging, Photographs, What ever

Sorry for not being around that often

Hey all of you. I’m sorry for not being around your blogs lately. So many must do things in the way right now. When I have done my posting for the day, the time is gone and I missed the opportunity to visit your blogs. 

Hej alla bloggvänner. Jag har inte hunnit besöka era bloggar särskilt ofta den senaste tiden. Många måste-göra-saker har kommit i vägen och när jag har skrivit färdigt inläggen för dagen har tiden tagit slut och jag missar chansen att läsa era bloggar.

But I hope to be back with more time in my bank and then I hope to catch up my reading here in this nice  communtiy. I miss reading your blogs.

Jag hoppas att jag kan frigöra mer tid till bloggläsandet snart. Jag saknar era bloggar när jag inte hinner läsa dem.

Thank you all for reading and supporting this blog. That means a lot and I hope I soon again can be the same nice reader as you all are.

Tack alla ni för atr ni läser och uppmuntrar denna blogg. Det betyder mycket. Jag hoppas att jag kan göra detsamma för era bloggar snart igen.

Blogging is about talking with people. Sharing is caring. You visit my blog and I visit yours, that’s how it works. So I’m just half a blogger right now.

Bloggande handlar om att prata med folk och att dela med sig. Du besöker min blogg och jag besöker din blogg. Så funkar det, så just nu uppfyller jag bara hälfen av bloggandets kärna.

Anna

Advertisement

18 thoughts on “Sorry for not being around that often”

    1. Ja så blir det nog för alla då och då. Men det är kul att se varje gång man får mer bloggtid att de flesta finns kvar och allt är som vanligt 🙂

      Liked by 1 person

  1. You have been involved in a very important cause. There is nothing to apologize for and since this planet is part of all of us, we all owe you our gratitude. 🙂

    Liked by 1 person

What do you say? / Vad säger du om detta?

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.